• Пројекат „Социјални радник у школи“
  • Пројекат „Социјални радник у школи“
  • Пројекат „Социјални радник у школи“

ТРИБИНА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА – „СОЦИЈАЛНИ РАДНИК У ШКОЛИ“

posted in: Вести | 0

Пројекат „Социјални радник у школи“

У уторак, 27. августа 2019. године, у великој сали Беле зграде у Старој Пазови одржана је трибина под називом „Социјални радник у школи“ у организацији Центра за социјални рад општине Стара Пазова. Трибина је одржана са циљем представљања истоименог пројекта који се реализује у локалној заједници у периоду од јула до децембра 2019. године под покровитељством Општине Стара Пазова. Носилац пројекта је Центар за социјални рад, а учесници пројекта су основне школе „Бошко Палковљевић – Пинки“, „Симеон Араницки“ и „Херој Јанко Чмелик“ из Старе Пазове, Основна школа „Милан Хаџић“ из Војке, као и Радио-телевизија Стара Пазова која медијски прати реализацију пројекта. 

Пројекат полази од препознате потребе да се у васпитно-образовним институцијама, у овој фази пројекта – основним школама, организује рад социјалних радника у својству сарадника у систему образовања, у складу са важећим прописима. Кроз пружање услуга социјалног рада и превентивни, едукативни и саветодавни рад социјалних радника у школама пружила би се потребна подршка ученицима, родитељима и наставницима и унапредио и олакшао рад васпитно-образовних институција и установе социјалне заштите.

У овој фази пројекта социјални радници биће ангажовани у четири основне школе, а план развоја пројекта у будућности је да у свим предшколским установама, основним и средњим школама на територији општине Стара Пазова буде ангажован социјални радник као сарадник у систему образовања.

Координатор пројекта је Ивана Савић, дипл. социјална радница запослена у Центру за социјални рад општине Стара Пазова, која је уједно и једна од четири социјалне раднице које ће радити у школама током месеци септембра, октобра и новембра.

Трибину је отворила директорка Центра за социјални рад општине Стара Пазова Рада Жугић, која је поздравила учесника скупа и истакла да се примарни значај овог пројекта односи на превенцију социјалних проблема на чијем раду се заједнички ангажују локалне институције, а да ће добробити од реализације пројекта имати како школе, тако и Центар за социјални рад. Присутнима се испред Општине Стара Пазова обратила помоћница председника општине Маја Грбић и истакла важност овог пројекта за локалну заједницу која је препозната од стране локалне самоуправе. 

У првом делу трибине излагања су имали представници основних школа које учествују у пројекту. Директорка ОШ „Бошко Палковљевић – Пинки“ Зорица Јовичић је са аспекта образовне институције говорила о потребама за ангажовањем социјалног радника као сарадника у систему образовања. О проблему вршњачког насиља у школи причала је Јасна Павловић Анић, педагог ОШ „Симеон Араницки“. Ана Склабински Јовановић, психолог ОШ „Херој Јанко Чмелик“, имала је излагање на тему „Социјални радник као спона између школе и родитеља“. Тему која се односи на значај обезбеђивања доступности ресурса социјалне заштите у локалној заједници представила је директорка ОШ „Милан Хаџић“ у Војки Славица Стошић.

Координатор пројекта Ивана Савић је у оквиру свог излагања представила историјски осврт на развој социјалног рада у образовању, актуелно стање у школама у контексту недостатка социјалног рада и активности пројекта „Социјални радник у школи“, његове циљеве и очекиване резултате. Координаторка пројекта је навела да на територији општине Стара Пазова, у којој постоји 10 основних школа, није запослен ни један социјални радник, иако је све већи број деце изложен социјалним проблемима као што су сиромаштво, вршњачко и породично насиље, дезинтеграција породице, проблеми у понашању, малолетничка делинквенција и др. Циљ ангажовања социјалних радника требало би да буде спречавање настајања социјалних проблема, односно правовремено и ефикасно деловање на ублажавање негативних последица када се оне појаве.

Модератор трибине је била представница Центра за социјални рад општине Стара Пазова Тања Грковић.

Трибини је присуствовала саветница Покрајинског завода за социјалну заштиту Снежана Ђорић, а учешће су узели и представници центара за социјални рад из Новог Сада, Инђије, Ирига, Пећинаца и Старе Пазове, запослени у основним и средњим школама у општини Стара Пазова, као и представници медија и институција у локалној заједници – дома здравља и полиције. 

Представница Покрајинског завода за социјалну заштиту Снежана Ђорић обратила се учесницима трибине и упутила речи подршке за рад социјалних радника у школама у општини Стара Пазова, који се по први пут реализује кроз пројекат у области социјалне заштите. Овом приликом представница Покрајинског завода упутила је похвале локалној самоуправи Стара Пазова и Центру за социјални рад који су препознали значај реализације оваквог пројекта и неопходност рада социјалних радника у васпитно-образовним институцијама. Подршку пројекту су усменим и писаним путем изразили и руководиоци и стручни радници других центара за социјални рад, који су заинтересовани да пројекат по оваквом моделу имплементирају у својој локалној заједници. 

Трибини је присуствовало око 90 колега и сарадника. Резултати евалуације трибине су показали да су присутни на скупу добили довољно информација о раду социјалних радника као сарадника у систему образовања које ће им бити корисне у пракси. Учесници трибине су пројекат оценили веома значајним и изразили су став да пројекат треба развијати у правцу запошљавања социјалних радника у предшколским установама, основним и средњима школама на територији општине Стара Пазова.