ПРВИ САСТАНАК ПРОЈЕКТА „СОЦИЈАЛНИ РАДНИК У ШКОЛИ“

posted in: Вести | 0

У среду, 12. јуна 2019. године, одржан је први састанак тима који ће учествовати у реализацији пројекта „Социјални радник у школи“, који спроводи Центар за социјални рад у сарадњи са Општином Стара Пазова, основним школама и медијима. Пројекат ће бити реализован у периоду од јула до децембра 2019. године, уз финансијску подршку Општине Стара Пазова.

Циљ састанка је био упознавање чланова тима са циљевима и задацима пројекта, предвиђеним пројекним активностима и њиховом динамиком. Састанак је водила Ивана Савић, дипломирани социјални радник и координатор пројекта. Састанку су присуствовали руководилац и стручни радници Центра за социјални рад, директори и стручни сарадници из основних школа „Бошко Палковљевић – Пинки“, „Симеон Араницки“, „Херој Јанко Чмелик“ и „Милан Хаџић“ и директор Радио-телевизије Стара Пазова.

Пројекат „Социјални радник у школи“ је осмишљен са циљем да ефикасније повеже системе социјалне заштите и образовања кроз ангажовање социјалних радника као школских сарадника. Током месеци септембра, октобра и новембра социјални радници ће у договореним терминима радити у четири основне школе, где ће пружати саветодавну подршку деци и родитељима, помагати им да остваре права из домена социјалне заштите и спроводити различите превентивне програме. Пројектом је предвиђена израда „социјалне карте“ за сваког ученика у циљу идентификовања породица у стању социјалне потребе. Услуге социјалног радника ће бити пружане на захтев родитеља, деце или представника школе, односно на иницијативу социјалног радника, а у превентивним програмима ће учествовати сви заинтересовани појединци.

Једна од планираних активности пројекта односи се на спровођење истраживања о потреби за радом социјалног радника у школи, у којем ће учествовати родитељи, наставно особље школа и стручни радници Центра за социјални рад. Резултати пројекта ће бити представљени стручној јавности на завршној конференцији у месецу децембру. Пројекат ће бити медијски пропраћен од стране Радио-телевизије Стара Пазова, а са пројектним активностима јавност ће бити упозната и путем званичне интернет презентације Центра за социјални рад – www.csr-starapazova.org .