РАДИОНИЦА ЗА ВРШЊАЧКЕ ЕДУКАТОРЕ НА ТЕМУ ЗАВИСНОСТИ ОД ИНТЕРНЕТА

posted in: Вести | 0
„Појам, предности и недостаци и последице прекомерне употребе ИКТ“

Дана 10.10.2019. год. у просторијама средње школе у Старој Пазови одржана је уводна радионица за групу ученика све три средње школе у Старој Пазови на тему „Појам, предности и недостаци и последице прекомерне употребе ИКТ“ у организацији Црвеног крста Стара Пазова. Наведена активност се реализује са циљем обучавања групе ученика средњих школа за вршњачку едукацију на тему зависности од интернета, а у складу са протоколом о међусекторској сарадњи на превенцији зависности од интернета који је сачињен између Црвеног крста Стара Пазова, представника основних и средњих школа, представника предшколских установа, Центра за социјални рад, Дома здравља, Канцеларије за младе и представника локалне самоуправе током 2018. год. Уводну радионицу са средњошколцима су водили социолог Техничке школе Зорица Кешељ и психолог Центра за социјални рад Гордана Јованчевић уз учешће стручних сарадника Црвеног крста Стара Пазова Бранке Пантелић и Јасне Петровић-Живковић, као и педагога Гимназије Снежане Инђић, педагога Економско-трговинске школе Браниславе Добрић- Бојановић и педагога Техничке школе Јелене Јовановић. Ученици су показали висок ниво заинтересованости за тему и спремност да се надаље информишу и едукују како би, у улози вршњачких едукатора, стечена знања о последицама прекомерне употребе ИКТ пренели вршњацима и ученицима основних школа.