РАДНИ САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИКОМ АСОЦИЈАЦИЈЕ „ДУГА“

posted in: Вести | 0

Представљање outreach социјално-здравственог програма

У просторијама Центра за социјални рад општине Стара Пазова дана 07.11.2019. године представник Асоцијација „ДУГА“ Александар Прица презентовао је пројекат развоја outreach програма у Србији као иновативног социјално-здравственог програма подршке рањивој популацији теже доступној институцијама. Циљ радног састанка је прибављање мишљења стручних радника из система социјалне заштите о овом програму и давање предлога и сугестија ради ефикасније имплементације и јаснијег дефинисања тока развоја пројекта.

Оutreach је социјални или социјално-здравствени програм препознат у Европској Унији и другим земљама света као један од најбољих превентивних програма за високо рањиву популацију. Појам „оutreach“ (у преводу – достићи некога, стићи некога напољу, изван нечега) у контексту социјалног рада подразумева досезање клијената који се налазе изван институционалног оквира – чак и на маргинама друштва, у њиховом природном окружењу. Програм је првенствено намењен рањивим популацијама које ретко користе услуге институција или за које нису предвиђене адекватне услуге институција – деци која живе и раде на улици, старачким домаћинствима, ЛГБТ особама и њиховим породицама, бившим штићеницима васпитно и казнено-поправних домова, бескућницима, особама које злоупотребљавају психоактивне супстанце и др. Оutreach радом који се одвија на терену, посебно на местима где се најчешће окупљају рањиве и маргинализоване групе – тзв. хот-спотовима, досежу се клијенти који се налазе у ризицима – од насиља, проблема са законом, покушаја или извршења суицида, смрти услед неадекватних услова живота и рада, напуштања школовања, сиромаштва, инфицирања ХИВ-ом и другим полно преносивим инфекцијама, као и другим ризицима по себе и друштво. Услуге које пружа мобилни здравствено-социјални тим су услуге парњачке подршке, медицинских консултација, саветовања и тестирања брзим тестовима у циљу превенције ХИВ-а и полно преносивих инфекција, подршке особама које живе са ХИВ-ом и психосоцијалне подршке.

Презентацијом пројекта указано је на превентивни карактер оutreach програма и рад изван институционалног оквира који доприноси смањењу оптерећења установа из система социјалне заштите и умањењу трошкова за санирање проблема и пружање подршке корисницима. Једна од добробити програма је и омогућавање коришћење услуга у природној средини корисника, чиме се смањује потреба за коришћењем услуга у рестриктивнијем окружењу кроз институционално збрињавање.

Мишљења стручних радника из система социјалне заштите о програму интегрисаних здравствено-социјалних услуга које је представник удружења добио у 17 центара за социјални рад на подручју територије Републике Србије су позитивна, при чему је предложено да се оutreach рад реализује на регионалном нивоу.

Асоцијација ДУГА је добровољна, нестраначка, непрофитна, невладина организација која делује као удружење грађана на територији Републике Србије од 2004. године. Основни циљ Асоцијације ДУГА је унапређење људских права лезбејки, геј мушкараца, бисексуалних и трансродних особа и њихових породица са посебним освртом на вишеструко вулнерабилне популације, младе, особе треће доби, особе које су на институционалном и бивше штићенике институционалног смештаја у системима социјалне заштите, здравства и правосуђа, кориснике психоактивних супстанци, особе које се баве сексуалним радом, младе у сукобу са законом и особе које живе са ХИВ/АИДС-ом, кроз смањење насиља и дискриминације, образовање, повећање безбедности, пружање подршке, економско оснаживање, родну равноправност и пружање здравствено-социјалних услуга.