САРАДЊА ИНСТИТУЦИЈА У СПРЕЧАВАЊУ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ 

posted in: Вести | 0

Округли сто

У среду, 23.10.2019. године, у просторијама Пословно-образовног центра у Инђији одржан је округли сто на тему „Сарадња институција у спречавању насиља у породици“ у организацији Центра за социјални рад „Дунав“ Инђија и Удружења жртава насиља „ХАЈ’Р“ из Београда. Учесници округлог стола су били представници социјалне заштите, правосуђа, МУП-а Републике Србије, тужилаштва, здравства, образовања и цивилног сектора. 

Поздравну реч на скупу су дали заменица председника општине Инђија Драгана Радиновић, директорка Центра за социјални рад „Дунав“ Жељка Годић Аврамовић и председница Удружења жртава насиља „ХАЈ’Р“ Хајрија Радамани. Од представника социјалне заштите на скупу је излагала Весна Стојановић, социолог из Београда, која је говорила о реалним могућностима деловања центра за социјални рад у спречавању насиља у породици. Учесницима су ближе представљени поступање и улога судова, хитне мере према насилницима, редовни састанци координационог тела за заштиту од насиља у породици и планови услуга за заштиту жртава. Осим приказу рада установа надлежних за спречавање насиља у породици, део скупа је био посвећен и сведочењу жртве насиља у породици о њеном искуству са институцијама система. Учешће на округлом столу узео је и представник здравственог система – психијатар проф. др Јован Марић, који је представио садржај извештаја лекара о жртви насиља и говорио о дискриминацији особа са менталним сметњама. Једна од тема скупа била је и сензитивност наставног особља у препознавању насиља у породици и рад са децом жртвама у оквиру школског система коју је представила Светлана Пешут, представница актива директора школа. Скуп је завршен излагањем председнице Удружења жртава насиља „ХАЈ’Р“ Хајрије Радамани о сарадњи цивилног сектора и институција система, након чега су се учесници укључили у дискусију.

Округлом столу о сарадњи институција у спречавању насиља у породици су, поред стручних радника других центара за социјални рад, присуствовали и представници Центра за социјални рад општине Стара Пазова – директорка Рада Жугић, дипл. правник Оливер Ристић и дипл. социјални радник Ана Обрадовић. На скупу се обратила директорка Рада Жугић, која је представила активности Центра за социјални рад општине Стара Пазова у спречавању насиља у породици и вршњачког насиља које су се, поред обављања редовне делатности установе и успешног рада локалног координационог тела за заштиту од насиља у породици, одвијале и кроз пројекте. У том смислу, нарочито значајни пројекти у претходном периоду били су „Имам право на заштиту“ финансиран од Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова током 2017. и 2018. године, као и пројекат „Превенција вршњачког насиља – Насиље није кул, насилник није друг“ подржан од стране Општине Стара Пазова у 2018. и 2019. години, који представљају добре примере мултисекторске сарадње у превенцији насиља у локалној заједници. Још један значајан пројекат Центра за социјални рад општине Стара Пазова био је и „Алтернатива насиљу“ реализован у 2017. години уз финансијску подршку Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова у оквиру којег је спровођен саветодавни и психо-едукативни рад и са жртвама и са починиоцима насиља у породици.