САСТАНАК О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

posted in: Вести | 0

У четвртак, 5. јула 2019. године, у просторијама Дома Бежанијска коса одржан је консултативни састанак након израде извештаја о усвојеним примедбама и предлозима институција на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о социјалној заштити. Састанку су присуствовали представници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – државни секретар Ненад Нерић и вршилац дужности помоћника министра – Сектор за бригу о породици Сузана Мишић и стручњаци из система социјалне заштите са територије Србије – представници институција и удружења грађана. 

У оквиру консултативног састанка учесницима скупа се обратио министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић, након чега је презентован извештај о усвојеним примедбама и предлозима институција на Нацрт законао изменама и допунама Закона о социјалној заштити. Поводом представљеног извештаја одржана је консултација пропраћена дискусијом. 

Неке од новина које доноси Нацрт закона о изменама и допунама Закона о социјалној заштити односе се на оснивање нове групе услуга социјалне заштите – услуге интензивне подршке породици у ризику од измештања деце, лиценцирање услуге лични пратилац, оснивање нове установе – Центра за децу, младе и породицу, ограничење смештајних капацитета појединих објеката за пружање услуга домског смештаја, увођење бесплатне националне сос линије за пружање подршке жртвама насиља у породици коју обезбеђује Министарство надлежно за социјалну заштиту, измену и ближе регулисање одредби о новчаној социјалној помоћи и радној активацији корисника и др. 

Центар за социјални рад општине Стара Пазова је једна од институција социјалне заштите која је доставила предлоге и сугестије на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о социјалној заштити. Консултативном састанку у Дому Бежанијска коса је присуствовала директорка Центра за социјални рад општине Стара Пазова Рада Жугић. 

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о социјалној заштити могу се доставити Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања путем електронске поште на e-mail адресу socijalna.zastita@minrzs.gov.rs или поштом на адресу Министарства – Београд, Немањима бр. 22-24, са напоменом „За јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о социјалној заштити“.