САСТАНАК СА ПОКРАЈИНСКИМ СЕКРЕТАРОМ ПРЕДРАГОМ ВУЛЕТИЋЕМ

posted in: Вести | 0

САСТАНАК СА ПОКРАЈИНСКИМ СЕКРЕТАРОМ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА И ПРЕДСТАВНИЦИМА СИПРУ ТИМА

У уторак, 1. октобра 2019. године, представници Центра за социјални рад општине Стара Пазова присуствовали су радном састанку са покрајинским секретаром за социјалну политику, демографију и равноправност полова Предрагом Вулетићем и представницима Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије (СИПРУ тим) који је одржан у просторијама Покрајинскe владе у Новом Саду. Састанку је присуствовала директорка Покрајинског завода за социјалну заштиту Татијана Грнчарски, као и представници Центра за социјални рад Бачка Паланка, Центра за пружање услуга социјалне заштите града Кикинде и Удружења за помоћ МНРО „Плава птица“ из Куле.

Састанак је одржан на иницијативу Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије са циљем да се Тим упозна са примерима добре праксе у спровођењу послова социјалне заштите, као и са проблемима и тешкоћама са којима се сусрећу пружаоци услуга. Након представљања рада пружалаца услуга и надлежности Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, дошло се до закључка да је потребно интензивирати сарадњу Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва са учесницима састанка како би се радило на промоцији примера добре праксе који се реализују на територији Аутономне покрајине Војводине, али и направили нови програми у циљу ширег обухвата и оснаживања корисника услуга социјалне заштите.

У оквиру састанка учесници су представили начине на које утичу на смањење сиромаштва у својим локалним срединама. Представници Центра за социјални рад општине Стара Пазова су истакли да подршка локалне самоуправе у овој општини значајно утиче на побољшање неповољног положаја грађана, а подршка се остварује, како кроз запошљавање недостајућих кадрова у установи социјалне заштите, тако и кроз обезбеђивање различитих врста материјалне и нематеријалне подршке за социјално угрожене грађане. Као примери иновативне праксе у социјалној заштити представљени су пројекти „Живимо под истим кровом – промоција и афирмација услуге породичног смештаја за одрасла и старија лица и лица са менталним сметњама и инвалидитетом“ који је подржан од стране Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова“ и „Социјални радник у школи“ који је подржан од стране Општине Стара Пазова, уз навођење добре праксе рада стручних радника Центра за социјални рад у месним заједницама на територији општине Стара Пазова. Састанку у Новом Саду су присуствовали директорка Центра за социјални рад општине Стара Пазова Рада Жугић, руководилац служби Радмила Стојановић, руководилац службе Дајана Костић и правник Оливер Ристић.

Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Србије успоставила је Влада Републике Србије 2009. године, а актуело делује при Кабинету председнице Владе. Тим ради на изградњи капацитета и процеса у циљу делотворног развоја и спровођења политика социјалног укључивања у свим органима јавне управе, како би Република Србија успоставила систем праћења заснован на индикаторима социјалног укључивања и креирала интегрисане политике социјалног укључивања.