• Примена Упутства о поступању центара за социјални рад и установа социјалне заштите

САСТАНЦИ У ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ „СРЕМ“ РУМА

posted in: Вести | 0

Примена Упутства о поступању центара за социјални рад и установа социјалне заштите

Дана 15. маја 2019. године у просторијама Геронтолошког центра „Срем“ у Руми одржан је састанак представника центара за социјални рад сремског округа и установе за смештај корисника у Руми. Ово је други састанак који је одржан у циљу постизања договора о примени Упутства о поступању центара за социјални рад и установа социјалне заштите које је достављено од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 15.03.2019. године. Тема овог састанка се односила на усаглашавање и договор о начину отварања текућих рачуна за кориснике Установе и располагање новчаним средствима корисника који нису у стању да њима самостално располажу. Такође, постигнут је договор по питању поступања у случају промене цене смештаја, регулисања личне документације корисника који не поседују држављанство и исплате једнократних новчаних помоћи корисницима на смештају. Састанку су присуствовали правници, рачуноводствени радници и водитељи случаја из центара за социјални рад Сремска Митровица, Пећинци, Рума, Ириг, Инђија и Стара Пазова, као и директор, шеф рачуноводства и секретар Геронтолошког центра у Руми.

Примена Упутства о поступању центара за социјални рад и установа социјалне заштите