ШЕСТИ САСТАНАК СКГО МРЕЖЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

posted in: Вести | 0

У понедељак, 1. јула 2019. године, у Београду је одржан шести састанак Сталне конференције градова и општина – Савез градова и општина Србије (СКГО) – Мреже за социјалну заштиту. Састанак је одржан у оквиру пројекта „Институционална подршка СКГО – трећа фаза“ који подржава Влада Швајцарске. Теме састанка су се односиле на разматрање новог стратешког и законског оквира у систему социјалне заштите и могућности за успостављање одрживе социјалне заштите на међуопштинском нивоу. 

Учеснике скупа су поздравили др Јасмина Танасић, програмска директорка Сектора за друштвени развој СКГО, Сузана Мишић, помоћник министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Весна Миросављевић, шеф Одсека за нормативне и правне послове у области социјалне и породичне заштите и финансијске подршке породици са децом МРЗБСП и Мирјана Комненовић, саветница за социјалну заштиту СКГО. Помоћница министра Сузана Мишић у уводном излагању је дала целовит интегративни приказ измене нормативних оквира у области социјалне заштите који се односе на израду и усвајање Стратегије социјалне заштите, измене и допуне Закона о социјалној заштити и нацрта Закона о социјалној карти, са освртом на поступак и резултате јавне расправе која је још увек у току. О планираним и очекиваним ефектима наведених докумената, правним оквирима и обавезама локалних самоуправа са освртом на управљање ограниченим ресурсима говорила је Весна Миросављевић. На састанку је, кроз излагање Радета Ђурића, најављено објављивање Приручника за социјалне јавне набавке, чијом израдом се баве НВО Европски покрет Србија и Транспарентност Србија у оквиру пројекта „Спровођење социјалних јавних набавки у локалним самоуправама“. Представнице Сталне конференције градова и општина – мреже за социјалну заштиту др Јасмина Танасић и саветница Мирјана Комненовић говириле су о међуопштинској сарадњи као путу ка квалитетнијим и одрживим услугама социјалне заштите и о локализацији циљева одрживог развоја. Састанак је завршен дискусијом о новим изазовима у социјалној заштити у којој је узео учешће већи број присутних представника центара за социјални рад и локалних самоуправа.

Шестом састанку СКГО Мреже за социјалну заштиту је присуствовала стручна радница Центра за социјални рад општине Стара Пазова Мирјана Соколовић, члан  СКГО Мреже за социјалну заштиту испред Општине Стара Пазова.

Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије основана је средином 20. века као удружење градова, општина и градских општина у Србији. Мисија удружења је да заступа интересе локалних самоуправа и подржава њихов развој кроз окупљање представника локалних самоуправа и разматрање заједничких питања, лобирање за усвајање прописа и стратешких докумената који одговарају њиховим потребама, обезбеђивање услуга – информисања, обука, консултација и саветодавне подршке и спровођење различитих програма и пројеката. У оквиру СКГО делује осам ресорних одбора и 23 мреже професионалаца са локалног нивоа. СКГО је прихваћена као партнер домаћим и међународним институцијама и представља важан чинилац у процесу децентрализације и реформе система локалне самоуправе.