СКУПШТИНА ЦЕНТРА ЗА МЕДИЈАЦИЈУ АСОЦИЈАЦИЈЕ МЕДИЈАТОРА СРБИЈЕ

posted in: Вести | 0

У четвртак, 14. новембра 2019. године, у просторијама ЈП Службени гласник у Београду одржана је Скупштина Центра за медијацију Асоцијације медијатора Србије (АмС). Скупштини су присуствовали чланови Центра за медијацију АмС и други појединци заинтересовани за развој услуге медијације. На Скупштини су разматране досадашње активности Асоцијације медијатора и Центра за медијацију, спроведене активности у примени медијације у пракси и могућности за унапређење праксе примене ове услуге. У оквиру скупа представљени су модалитети укључивања чланова у рад Центра за медијацију и предложена су решења за унапређење рада овог Центра, а разматрана су и друга актуелна питања.

Асоцијација медијатора Србије – АмС је удружење грађана основано са циљем промовисања и пружања услуга медијације као начина мирног решавања спорова у јавном, приватном, профитном и непрофитном сектору, а Центар за медијацију је њен огранак који окупља искусне и угледне медијаторе из целе Србије који пружају услуге медијације и едукују колеге кроз обуке акредитоване у Министарству правде и Републичком заводу за социјалну заштиту, на основу којих се стиче лиценца за бављење овом делатношћу. Основна делатност Центра је решавање спорова и унапређење праксе медијације у Србији.

Скупштини Центра за медијацију Асоцијације медијатора Србије присуствовале су стручне раднице Центра за социјални рад општине Стара Пазова – Злата Бјелић, дипл. правник и Ружица Таушановић, дипл. социјални радник, које поседују лиценцу за бављење медијацијом. Центар за социјални рад општине Стара Пазова међу запосленима има три стручна радника која су лиценцирани стручњаци за вођење поступка медијације. У даљем развоју делатности Центра за социјални рад планира се увођење медијације као нове услуге за грађане општине Стара Пазова.