СТРУЧНИ РАДНИЦИ ПОХАЂАЛИ ОБУКУ ЗА ВОЂЕЊЕ СЛУЧАЈА 

posted in: Вести | 0

Обука „Вођење случаја у центрима за социјални рад“

У периоду од 12. до 15. октобра 2019. године стручни радници Центра за социјални рад општине Стара Пазова похађали су обуку „Вођење случаја у центрима за социјални рад“ која је реализована у Републичком заводу за социјалну заштиту. Водитељи обуке су били Ружица Јелисавац, дипл. социјални радник, Сњежана Јовић, дипл. психолог и Милан Самарџија, дипл. социјални радник. Обука је усмерена ка унапређењу општих компетенција стручних радника из система социјалне заштите кроз стицање знања и вештина за спровођење методе вођења случаја у стручном раду уз остваривање партиципације корисника.

Током четвородневне обуке полазници су усвојили и проширили знања о теорији и пракси у социјалном раду, методу вођења случаја, управљању случајем, интервенцијама, успостављању сарадничког односа, процени и самопроцени, планирању, мониторингу и евалуацији, оснаживању и мотивацији корисника, комуникацијским вештинама и вештинама рада у тиму. Поред теоријског дела, програм обуке је садржао и више практичних вежби које су омогућиле висок ниво интерактивности и личног учешћа полазника. 

Обуци за вођење случаја је присуствовало 20 стручних радника из система социјалне заштите. Од стручних радника Центра за социјални рад општине Стара Пазова обуку су похађале дипл. психолог Даница Радаковић Сердар и дипл. социјални радник Драгана Грбић.