Stručni tim SOS Dečijeg sela iz Kraljeva posetio Centar za socijalni rad opštine Stara Pazova

posted in: Вести | 0

Дана 19.04.2021. године, стручни тим СОС Дечијег села из Краљева је посетио Центар за социјални рад Општине Стара Пазова. Током посете, са стручним радницима Дечијег села су размењене информације о функционисању и потребама деце која су збринута у оквиру Дечијег села у Краљеву. Том приликом је разговарано и о даљој сарадњи наше две установе, а  узимајући у обзир наступајућу реорганизацију посла у оквиру Дечијег села. У вези са наведеним, потписани су уговори о промени хранитеља за четворо наше деце. Деца су о промени хранитеља благовремено информисана и адекватно припремљена.

У СОС Дечијем селу у Краљеву је збринуто осамнаесторо деце и младих са територије Општине Стара Пазова. У оквиру Заједнице младих у Краљеву актуелно бораве два дечака који похађају средњу школу и налазе се у поступку припреме за осамостаљивање. Две младе особе су, по изласку из Заједнице младих,  наставиле студије у Краљеву и бораве у изнајмљеном стану. Подржани су од стране едукатора који прате њихово школовање и напредак у осамостаљивању.

Сарадња Центра за социјални рад Општине Стара Пазова са Дечијим селом у Краљеву је и даље квалитетна и успешна, а што се најбоље препознаје у напретку деце која су у Дечијем селу у Краљеву збринута.