ТРИБИНА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА – „ЖИВИМО ПОД ИСТИМ КРОВОМ“

posted in: Вести | 0

Пројекат „Живимо под истим кровом – промоција и афирмација услуге породичног смештаја за одрасла и старија лица и лица са менталним сметњама и инвалидитетом“

У четвртак, 29. августа 2019. године, у Клубу за одрасла и старија лица у Старој Пазови одржана је трибина под називом „Живимо под истим кровом“ у организацији Центра за социјални рад општине Стара Пазова. Трибина је била намењена представљању пројекта „Живимо под истим кровом – промоција и афирмација услуге породичног смештаја за одрасла и старија лица и лица са менталним сметњама и инвалидитетом“ који се спроводи у периоду од јула до децембра 2019. године. Пројекат реализује Центар за социјални рад општине Стара Пазова под покровитељством Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова. 

Трибину је отворила директорка Рада Жугић која је у име Центра за социјални рад пожелела добродошлицу присутнима и представила им циљеве овог скупа. Директорка је истакла да Центар за социјални рад током ове године реализује неколико пројеката усмерених ка унапређењу социјалне заштите у локалној заједници, при чему је пројекат „Живимо под истим кровом“ осмишљен са циљем да промовише услугу породичног смештаја за одрасла и старија лица и обезбеди подршку пружаоцима и корисницима услуге кроз реализацију различитих активности.

Уводну реч на трибини је дао и начелник одељења за друштвене делатности Општине Стара Пазова Жељко Шолаја, који је у име локалне самоуправе изразио подршку Центру за социјални рад у реализацији пројекта.

Координатор пројекта дипл. социјални радник Дајана Костић представила је услуге породичног смештаја за одрасла и старија лица и лица са менталним сметњама и инвалидитетом у општини Стара Пазова. У оквиру излагања је представљено шта су услуге породичног смештаја и ко може да буде њихов пружалац, које су потешкоће у реализацији услуге и које добробити доноси овакав облик смештаја. У општини Стара Пазова значајан ресурс представљају породице које су спремне да пруже услугу редовног и ургентног породичног смештаја одраслим и старијим лицима, што је нарочито значајно у ситуацијама када су смештајни капацитети домова и прихватилишта попуњени или када су у питању жртве насиља у породици. Збрињавање у другу породицу омогућава да корисник не напушта познато окружење и да наставља да одржава и негује постојеће социјалне контакте и породичне односе. Излагање је употпуњено статистичким подацима који приказују облике смештаја одраслих и старијих корисника са територије општине Стара Пазова у вишегодишњем раздобљу. Презентација је завршена давањем предлога за унапређење услуге породичног смештаја за одрасла и старија лица које се може постићи кроз уређење правних аката и процедура у овој области, обезбеђивање кадрова и обука за професионалце, обезбеђивање материјалне и едукативне подршке пружаоцима услуге и популаризацију и афирмацију породичног смештаја.

Дипл. правник Злата Бјелић дала је приказ доступних права и ресурса социјалне заштите у локалној заједници које се односе на услугу породичног смештаја за одрасла и старија лица. У оквиру излагања представљен је законски оквир услуге породичног смештаја садржан у Закону о социјалној заштити и Породичном закону, приказана су права и обавезе пружалаца и корисника услуге и описан је поступак за пружање и коришћење услуге породичног смештаја који спроводи Центар за социјални рад. Присутнима су представљена права и услуге социјалне заштите које су доступне корисницима и пружаоцима породичног смештаја у општини Стара Пазова, а које обухватају помоћ у опремању корисника приликом реализације смештаја, материјалну подршку за задовољавање основних животних потреба, помоћ у кући, услуге Клуба за одрасла и старија лица, услуге превоза, правну и саветодавну помоћ и услуге посредовања код других институција у вези остваривања права.

У самој завршници трибине координатор пројекта Дајана Костић представила је активности пројекта „Живимо под истим кровом“ које се односе на одржавање радионица и тематских предавања за актуелне и потенцијалне кориснике и пружаоце услуге породичног смештаја, истраживачки рад на процени потреба корисника и пружалаца услуге и испитивању потреба за развојем прихватилишта у општини Стара Пазова и одржавање завршне националне конференције у Старој Пазови.

Трибина је завршена дискусијом у којој су активно учествовали слушаоци трибине, изразивши задовољство радом институције на развоју и популаризацији услуге породичног смештаја за одрасла и старија лица и лица са менталним сметњама и инвалидитетом у локалној заједници.

Скупу су присуствовали корисници и пружаоци услуге породичног смештаја, стручни радници центара за социјални рад из Инђије, Руме и Старе Пазове, представници Општинске управе, Националне службе за запошљавање, образовних институција и Црвеног крста и чланови Друштва за афирмацију инвалида „Феникс“. Учешће на трибини су узели и представници Центра „Живети усправно“ и „Удружења очева“ из Новог Сада. Скуп је одржан уз присуство медија – представника Радио-телевизије Стара Пазова, недељника „Hlas l’udu“ и Пазовачког огледала.

Учесници су у оквиру писане евалуације трибину оценили веома успешном и корисном у погледу стицања информација које ће им користити у пракси. Сам пројекат „Живимо под истим кровом“ оцењен је као веома значајан са аспекта теме којом се бави и његове важности за локалну заједницу.