УРУЧИВАЊЕ УГОВОРА ЗА ПРОЈЕКТЕ

posted in: Вести | 0

Јавни конкурс Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за унапређење социјалне заштите

У четвртак, 20. јуна 2019. године, у Посланичком клубу Скупштине АПВ у Новом Саду закључени су уговори између Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова и пружалаца услуга социјалне заштите поводом доделе средстава по Јавном конкурсу за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2019. години. Представницима установа социјалне заштите уговоре су свечано уручили покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова Предраг Вулетић и помоћник покрајинског секретара Предраг Радовић.

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова спровео је Јавни конкурс за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите током месеца марта 2019. године. Конкурс је намењен обезбеђивању финансијске подршке за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у АП Војводини у 2019. години кроз спровођење програма за подстицај и развој нових и унапређење квалитета постојећих услуга социјалне заштите које обухватају дневне услуге у заједници, услуге подршке за самосталан живот, саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге и услуге смештаја. 

По овогодишњем Јавном конкурсу Покрајински секретаријат додељује укупно 135.000.000,00 динара за унапређење социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини, и то 70.000.000,00 динара у складу Покрајинском Одлуком о буџету и Финансијским планом Покрајинског секретаријата, као и додатних 65.000.000,00 динара који су издвојени из текуће буџетске резерве. На Јавни конкурс је поднето укупно 239 предлога пројеката установа социјалне заштите и удружења грађана, а средства су одобрена за финансирање 113 програма. 

Центар за социјални рад општине Стара Пазова је учествовао на Јавном конкурсу Покрајинског секретаријата за социјалну политику, са којим је закључио уговор о додели новчаних средстава за финансирање програма „Живимо под истим кровом“ који ће бити реализован у периоду од јула до децембра 2019. године. Пројекат је осмишљен са циљем промоције и афирмације услуге породичног смештаја за одрасла и старија лица и лица са менталним сметњама и инвалидитетом у општини Стара Пазова у условима недостатка услуге прихватилишта за одрасла и старија лица. Активности пројекта обухватају одржавање радионица са корисницима и актуелним и потенцијалним пружаоцима услуге породичног смештаја, организацију скупова за грађане, сараднике и стручне раднике, спровођење истраживања и медијско промовисање. Уговор о додели новчаних средстава из буџета АП Војводине за реализацију пројекта „Живимо под истим кровом“ потписала је директорка Центра за социјални рад Рада Жугић.

Захваљујући финансијској подршци Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, Центар за социјални рад општине Стара Пазова је успешно реализовао више пројеката усмерених ка унапређењу социјалне заштите у локалној заједници: Програм психосоцијалне подршке старим људима „Старима с љубављу“ (2003. године), Програм групног рада са младима са поремећајима у понашању „Путем промене“ (2004. године), „Примарна превенција болести зависности“ (2009. године), „Превенција занемаривања деце“ (2011. године), „Учимо заједно – стручна подршка деци и хранитељима“ (2012. године), „Алтернатива насиљу“ (2017. године) и „Имам право на заштиту“ (2017. и 2018. године).