УТИЦАЈ ПРЕКОМЕРНЕ УПОТРЕБЕ ИКТ НА РАЗВОЈ МОЗГА И ТРЕТМАН ЗАВИСНОСТИ ОД ИНТЕРНЕТА 

posted in: Вести | 0

Завршна радионица за вршњачке едукаторе

Дана 13.11.2019. године у просторијама средње школе у Старој Пазови одржана је завршна радионица за групу ученика све три средње школе у Старој Пазови на тему „Утицај прекомерне употребе информационо-комуникационих технологија на развој мозга и третман зависности од интернета“ чиме је завршена обука вршњачких едукатора на тему зависности од интернета. Наведена активност је релизована као део активности локалне заједнице за 2019. године у области превенције зависности од интернета и у складу је са протоколом о међусекторској сарадњи на превенцији зависности од интернета који је сачињен између Црвеног крста Стара Пазова, представника основних и средњих школа, представника предшколских установа, Центра за социјални рад, Дома здравља, Канцеларије за младе  и представника локалне самоуправе током 2018. године. 

Учешће у радионичарском раду са ученицима средњих школа имали су сарадници Црвеног крста Стара Пазова Бранка Пантелић и Јасна Петровић-Живковић, педагог Економско-трговинске школе Бранислава Добрић-Бојановић, педагог Техничке школе Јелена Јовановић, професор социологије у Техничкој школи Зорица Кешељ и психолог Центра за социјални рад Гордана Јованчевић. 

Ученици су током трајања едукације показали висок ниво заинтересованости за тему, такође вербализовали су задовољство начином рада и могућношћу да кроз лично учешће и размену мишљења стичу нова знања. Током реализације радионица учесници су показали капацитет да о савременим трендовима размишљају на критички начин, објективно сагледавајући предности и недостатке усмерености човека у савременом добу на дигиталне технологије. Посебну осетљивост и разумевање су исказали у сагледавању утицаја интернета на развој и понашање деце и спремни су да узму учешће у информисању вршњака и ученика основних школа о ризицима некритичке и прекомерне употребе интернета по психофизичко здравље и безбедност.