XXI СУСРЕТИ УСТАНОВА НА ЗЛАТИБОРУ

posted in: Вести | 0

Континуирана едукација установа социјалне заштите 2019.

У периоду од 1. до 4. октобра 2019. године у хотелу „Палисад“ на Златибору одржан је семинар под називом XXI Сусрети установа у организацији предузећа „Образовни информатор“, а у сарадњи са струковним удружењима. Семинар је намењен запосленима у јавном сектору – социјалној заштити, просвети, здравсту и култури.

Првог дана обуке одржана је уводна панел дискусија, а другог дана су обрађене актуелне теме које се односе на најважније обавезе буџетских корисника у наредном периоду у области управљања информацијама, финансијског пословања, имовинских односа, управљања кадровима и управљања ризицима. Поздравну реч на скупу су дали директор и главни и одговорни уредник Образовног информатора Марица Ивић и представници надлежних институција, а учесницима семинара је представљен пројекат „Знањем до економског просперитета“. Трећег дана семинара организован је секцијски рад по делатностима и струковне активности.

У области социјалне заштите на семинару је одржан трећи циклус континуиране едукације установа под називом „Ефикасно пословање у области социјалне заштите уз интегрисани приступ у примени прописа“. Теме едукације су се односиле на значај поуздане примене прописа у области социјалне заштите и улогу инспекцијског надзора, пословне обавезе из финансијског пословања социјалне установе у складу са буџетским циклусом и календаром, као и на увођење система интерних контрола у целокупно правно-економско пословање у социјалној заштити.

Сусретима установа на Златибору су присуствовали представници Центра за социјални рад општине Стара Пазова – директорка Рада Жугић, шеф рачуноводства Снежана Лазић и правник Оливер Ристић.