ЗАЈЕДНО У ЗАШТИТИ ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

posted in: Вести | 0

Стручни скуп у Врњачкој Бањи

Дана 10. и 11. јуна 2019. године у Хотелу „Zepter“ у Врњачкој Бањи одржан је стручни скуп, Национална конференција на тему „Заједно у заштити од насиља у породици“ у организацији Асоцијације центара за социјални рад Србије, Удружања стручних радника социјалне заштите Србије и Коморе социјалне заштите. Скупу је присуствовало преко 350 стручних радника из система социјалне заштите, а излагачи су били представници ресорних министарстава, Заштитника грађана, Коморе социјалне заштите и центара за социјални рад.

Током првог дана скупа, након његовог отварања и поздрављања учесника од стране организатора, представница Министарства правде Ивана Славнић представила је резултате спровођења Закона о спречавању насиља у породици, који се примењује од 1. јуна 2017. године. Излагање представнице Министарства правде било је поткрепљено статистичким подацима о кретању броја пријава насиља пре и током примене овог Закона, родној заснованости насиља, изреченим хитним мерама и другим значајним показатељима. Поред приказа успешних резултата у спровођењу Закона о спречавању насиља у породици, на стручном скупу су представљени и уочени проблеми у примени његових одредби, на које је указала Борјана Перуничић која се обратила испред Заштитника грађана. Представник Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Вукота Влаховић говорио је на тему поступања центара за социјални рад у случајевима насиља, а  Бранимирка Радосавчевић, директорка Центра за социјални рад у Чачку, представила је искуства овог Центра у раду на спречавању насиља у породици. Фацилитатор скупа је био Живорад Гајић, помоћник директора Републичког завода за социјалну заштиту.

У оквиру стручног скупа одржана је Скупштина Удружења стручних радника социјалне заштите Србије, као и изборна Скупштина Асоцијације центара за социјални рад Србије. 

Другог дана скупа је обрађена тема „Изазови обнављања лиценци“. Поступак лиценцирања организација и стручних радника презентовале су представница Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Нена Дармановић и директорка Коморе социјалне заштите Сандра Перић. 

Активно учешће на стручном скупу узела је представница Центра за социјални рад општине Стара Пазова Дајана Костић, дипломирани социјални радник, која је излагала на тему „Развој породичног смештаја за одрасле и старе“. У оквиру излагања је представљен законски оквир услуге породичног смештаја и искуства Центра за социјални рад општине Стара Пазова у поступку процене подобности пружалаца услуге породичног смештаја. 

 Ауторка је указала на потешкоће у реализацији услуге и истакла добробити породичног смештаја и останка корисника у природном окружењу. 

Постојање породица које су спремне да пруже услугу ургентног или редовног породичног смештаја представља важан ресурс који омогућава да се корисник збрине у кратком року у ситуацији када су смештајни капацитети домова и прихватилишта попуњени или када су у питању жртве насиља. 

Препознат је значај подршке добијене од стране локалне самоуправе у обезбеђивању услова за збрињавање најугроженијих суграђана у друге породице у погледу плаћања трошкова смештаја, опремања корисника и обезбеђивању средстава за једнократне помоћи породицама и корисницима. 

У презентацији је изнет низ конкретних предлога за унапређење услуге породичног смештаја, који се односе на уређење законских и подзаконских аката у овој сфери, афирмацију и популаризацију услуге, обезбеђивање материјалне и едукативне подршке пружаоцима услуге, обезбеђивање акредитованих обука за професионалце и запошљавање потребних кадрова у центрима за социјални рад.

У општини Стара Пазова је у 2019. години услуге породичног смештаја користило укупно 26 одраслих и старијих лица, која су се налазила на смештају у 11 сродничких и несродничких породица. Укупно 14 породица процењене су као подобне за пружање услуга смештаја за одрасла и старија лица, а једна породица је актуелно у поступку процене.

На изборној скупштини  Асоцијације Центара за социјални рад која је одржана у Врњачкој Бањи, стручни радници Центра за социјални рад општине Стара Пазова су поново изабрани у чланство органа Асоцијације, дипл. социјални радник Дајана Костић изабрана је за члана Управног одбора као један од 4 представника из Војводине, а дипл. правник Оливер Ристић је обновио мандат у својству члана Надзорног одбора.

Стручном скупу „Заједно у заштити од насиља у породици“ су присуствовали директорка Центра за социјални рад Рада Жугић и стручни радници Дајана Костић, Оливер Ристић и Тамара Ђорђевић. Учешће представника нашег Центра, оцењујемо као веома успешно и запажено.

Резиме излагања у форми презентације налази се на почетној страници