ПРОЈЕКАТ „СОЦИЈАЛНИ РАД У ШКОЛИ – МОГУЋНОСТИ И ИЗАЗОВИ“ 2023.

posted in: Projekti | 0

Пројекат „Социјални рад у школи – могућности и изазови“ реализован је уз финансијску подршку Општине Стара Пазова у периоду од 1. марта до 31. маја 2023. године (у трајању од 3 месеца), а завршни стручни састанак на којем су представљени … Continued

„Унапређење услова становања Рома 2“

posted in: Projekti | 0

Пројекат „Унапређење услова становања Рома 2“ реализован је у периоду од 01. марта до 31. јула 2023. године у трајању од 5 месеци и представља наставак истоименог пројекта који је спроведен у периоду од 01.09. до 31.12.2022. године.

Рад координатора за ромска питања у Центру за социјални рад

posted in: Projekti | 0

Током 2022. годиненастављено је ангажовање координатора за ромска питања у Центру за социјални рад општине Стара Пазова, по Јавном конкурсу Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за доделу бесповратних средстава центрима за социјални рад са територије АП … Continued

Пројекат ,,Унапређење услова становања Рома“

posted in: Projekti | 0

  Пројекат ,,Унапређење услова становања Рома“ реализован је у периоду од 01.09.2022.до 31.12.2022. године и био је усмерен на унапређење постојећих услова становања и живота Рома у стамбеним јединицама у Фрушкогорском насељу у Старој Пазови.Пројекат је реализован уз финансијску подршку … Continued

Учешће у раду Савета за популациону политику Општине Стара Пазова

posted in: Projekti | 0

Центар за социјални рад општине Стара Пазова има свог представника – директора установе у Савету за популациону политику који је основао председник општине Стара Пазова и који постоји и делује од 2020. године. Задаци Савета су да прати стање у … Continued

Пројекат „Учимо за живот 2“

posted in: Projekti | 0

Пројекат ,,Учимо за живот 2“ проистекао је из пројекта „Учимо за живот“и потребе за унапређењем рада Саветовалишта кроз увођење нових активности групног рада и корисничке групе у циљу његове даље афирмације и стварања услова за повећање његових капацитета, промоције хранитељства … Continued

Пројекат ,,Старајмо се заједно“

posted in: Projekti | 0

Пројекат ,,Старајмо се заједно“ који је био усмерен ка унапређењу старатељске заштите младих, одраслих и старијих лица реализован је у периоду од 01.07.2022. до 30.11.2022. године. Пројекат је реализован уз финансијску подршку Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност … Continued