ŽIVIMO POD ISTIM KROVOM 2 – 2020

posted in: Projekti | 0

Пројекат „Живимо под истим кровом 2“ реализован је у периоду од 01.08.2020. до 30.11.2020. године и представља наставак реализације активности спровођених у 2019. години у оквиру пројекта „Живимо под истим кровом“ који је био усмерен ка промоцији и афирмацији услуге породичног смештаја за одрасла и старија лица и лица са менталним сметњама и инвалидитетом у општини Стара Пазова.

Пројекат је и у 2020. години реализован уз финансијску подршку Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова која је била обезбеђена учешћем на Јавном конкурсу за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2020. години бр. 139-401-1878/2020-01-01 од 26. фебруара 2020. године.

Циљ пројекта је био унапређење квалитета живота корисника и пружалаца услуге породичног смештаја за одрасла и старија лица и лица са менталним сметњама и инвалидитетом и стварање услова за унапређење ове услуге у Општини Стара Пазова.

Директни корисници пројекта су били корисници услуга породичног смештаја за одрасла и старија лица са територије општине Стара Пазова, пружаоци услуга породичног смештаја за одрасла и старија лица са територије општине Стара Пазова и стручни радници из система социјалне заштите.

У оквиру пројекта „Живимо под истим кровом 2“ реализоване су следеће активности:

 • током септембра, октобра и новембра организован је рад породичног клуба у просторијама Клуба за одрасла и старија лица у Старој Пазови, односно у просторијама Центра за социјални рад општине Стара Пазова, где је одржано укупно дванаест радионица (тј. по шест са две групе учесника) које су имале социо-едукативни и радно-окупациони карактер. Водитељи радионица су били стручњаци – сарадници, а за њихову организацију и реализацију су били задужени стручни радници Центра за социјални рад општине Стара Пазова. Учесници радионица су били корисници и пружаоци услуга породичног смештаја за одрасла и старија лица са територије општине Стара Пазова. У овом периоду одржане су следеће радионице:
 • 09.2020. социо-едукативна радионица на тему комуникације (група 1); водитељи: дипл. психолог Милијана Новаковић и социјалне раднице Весна Ђорђевић и Јелена Ковачевић, Центар за социјални рад општине Стара Пазова;
 • 09.2020. социо-едукативна радионица на тему комуникације (група 2); водитељи: дипл. психолог Милијана Новаковић и социјалне раднице Весна Ђорђевић и Јелена Ковачевић, Центар за социјални рад општине Стара Пазова;
 • 09.2020. едукативна радионица на тему заштите здравља и имунитета (група 1); водитељ – гост: др Драган Јовић, лекар Дома здравља „Др Јован Јовановић – Змај“ Стара Пазова;
 • 10.2020. едукативна радионица на тему заштите здравља и имунитета (група 2); водитељ – гост: др Драган Јовић, лекар Дома здравља „Др Јован Јовановић – Змај“ Стара Пазова;
 • 10.2020. креативна радионица о изради накита (група 1); водитељ – гост: Војислав Жакула, васпитач и креатор модерног накита;
 • 10.2020. креативна радионица о изради накита (група 2); водитељ – гост: Војислав Жакула, васпитач и креатор модерног накита;
 • 10.2020. едукативна радионица о здравој исхрани (група 1); водитељ – гост: Ивана Стојановић, струковни нутрициониста и дијететичар;
 • 10.2020. едукативна радионица о здравој исхрани (група 2); водитељ – гост: Ивана Стојановић, струковни нутрициониста и дијететичар;
 • 11.2020. креативна декупаж радионица (група 1); водитељ – гост: Марија Хлебјан, члан Савета Клуба за одрасла и старија лица и учесница у раду секције ручних радова у Клубу;
 • 11.2020. креативна декупаж радионица (група 2); водитељ – гост: Марија Хлебјан, члан Савета Клуба за одрасла и старија лица и учесница у раду секције ручних радова у Клубу;
 • 11.2020. креативна декупаж радионица (група 1); водитељ – гост: Марија Хлебјан, члан Савета Клуба за одрасла и старија лица и учесница у раду секције ручних радова у Клубу;
 • 11.2020. креативна радионица о изради накита (група 2); водитељ – гост: Војислав Жакула, васпитач и креатор модерног накита.

            Радионице је похађало укупно 20 полазника. Сви учесници су усменим путем и у     оквиру писане евалуације изразили задовољство реализованим окупљањима,             посебно дружењем, разговором и пријатном атмосфером у којој су се одвијале        радионице, као и стеченим знањима и вештинама. Сви корисници пројекта су     изразили жељу и интересовање да наставе да долазе на радионице и друга    окупљања у организацији Центра за социјални рад општине Стара Пазова.

            На питање „Шта Вам се највише допало (на радионици)?“ неки од учесника су    одговорили: „Размена искуства, дружење“; „Добијање важних информација од       стручних радника“; „Рецитовање, прича, представљање“; „Да причамо са другим    људима и пружаоцима услуга“; „Опуштени разговори, пријатељски, и сви смо се            лепо провели“; „Комуникација и сарадња између корисника и пружалаца услуга као            и стручних радника“; „Ваш однос према свима нама, као и приступ“; „Људи слични        мени“; „Отворен разговор и могућност дружења“; „Пријатан увод од стране             психолога. Тим разговором је атмосфера опуштена и корисници су спремни за             рад.“; „Сликовито објашњавање уз дозу шале која је одржала занимљивост теме.“;   „Све је лепо било“; „Начин на који нам се доктор обраћа и однос према темама које           су заиста битне за све нас.“; „Доктор Јовић и његово предавање 10+“; „Највише ми    се допала опуштена атмосфера и разговор о стручним темама на нивоу који сви     могу да разумеју.“; „Све – прављење накита – дивно“; „Људи“; „Пријатна   атмосфера, дружење“; „Прављење накита“; „Рад и осмех корисника као и             пружалаца“; „Мој рајф за косу“; „Дружење са осталим учесницима и концепција             радионице“; „Савети о исхрани и дијетама“; „Предавање нутриционисте Иване“;     „Пријатна атмосфера, дружење. То што сам научила доста тога што до сада нисам         знала.“; „Јасно објашњавање на дата питања“; „Сам рад на декупажу“; „Прављење     ваза, украшавање“ итд.

 • дана 23.12.2020. године одржан је округли сто под називом „Живимо под истим кровом – породични смештај за одрасла и старија лица, лица са менталним сметњама и инвалидитетом – искуства и добробити“ на којем је учествовало 20 стручних радника из система социјалне заштите са територије сремског региона (Ириг, Сремска Митровица, Шид, Бачка Паланка, Стара Пазова). Округли сто је због епидемиолошке ситуације изазване вирусом COVID-19 и прописаних мера заштите био одржан у онлајн форми, путем апликације „Zoom“. На скупу су биле обрађене теме које се односе на нормативне оквире за успостављање и развој услуге породичног смештаја за одрасла и старија лица, искуства Центра за социјални рад општине Стара Пазова у успостављању, пружању, промоцији и афирмацији услуге породичног смештаја за одрасла и старија лица и добробити услуге породичног смештаја за одрасла и старија лица, лица са менталним сметњама и инвалидитетом. Стручни скуп је био пријављен Комори социјалне заштите, а активним учешћем на скупу стручни радници из система социјалне заштите су остварили 5 бодова. Евалуација је показала да су информације добијене на скупу од значаја за унапређење теоријског знања и праксе његових учесника, при чему је исказан став да је и у наредном периоду потребно организовати стручне скупове и едукације за стручне раднике на тему породичног смештаја одраслих и старијих лица.
 • током трајања пројекта израђен је Водич кроз услугу породичног смештаја за одрасла и старија лица и лица са менталним сметњама и инвалидитетом у форми брошуре (200 ком.), као и други штампани промотивни материјал који обухвата заштитне маске са штампом у боји – 70 ком., платнене торбе са штампом – 70 ком., јутане торбе са штампом – 20 ком., привеске за кључеве са гравуром – 70 ком., рекламне блокчиће са штампом – 50 ком. и торбе за лаптоп са штампом – 2 ком.
 • пројекат „Живимо под истим кровом 2“ и услуга породичног смештаја за одрасла и старија лица су промовисани на вебсајту Центра за социјални рад општине Стара Пазова (csr-starapazova.org) путем објављених чланака, фотографског и видео материјала, кроз видео прилоге емитоване на Радио-телевизији Стара Пазова (www.rtvstarapazova.rs) и Радио-телевизији Војводина, као и путем писаних прилога објављеним у информативном билтену Асоцијације центара за социјални рад Србије „Глас центара“ и другим штампаним медијима („Пазовачка ревија“, „Сремске новине“);

Реализацијом пројектних активности постављени циљеви пројекта су остварени утолико што су:

 • Корисници и пружаоци услуга породичног смештаја за одрасла и старија лица учествовали у активностима примереним њиховим потребама и могућностима, остварили социјалне интеракције и провели структурисано слободно време;
 • Корисници и пружаоци услуга породичног смештаја проширили знања о здрављу, правилној исхрани и комуникацији и упознали се са техникама израде накита и декупажа, а поједини учесници су савладали ове технике и оспособили се да самостално или уз помоћ других лица израђују накит и украсне предмете;
 • Грађани општине Стара Пазова добили информације о услугама породичног смештаја за одрасла и старија лица, лица са менталним сметњама и инвалидитетом;
 • Стручни радници из система социјалне заштите упознати са нормативним оквирима и праксом центара за социјални рад са територије сремског региона у успостављању, пружању и развоју услуге, као и са ефектима услуге у односу на кориснике, пружаоце, професионалце и локалну заједницу.

Видео прилоге о пројекту „Живимо под истим кровом 2“ можете погледати путем следећих линкова:

https://youtu.be/xETfAUm8qcc

https://youtu.be/eZbTHERzl2Y

https://youtu.be/Hvq05EFuWzg

https://youtu.be/LhGilMuEDJk

https://youtu.be/2p12gDx4tH4

Учесници пројекта (ЦСР):

Рада Жугић, директор Центра за социјални рад општине Стара Пазова

Дајана Костић, дипл. социјални радник – координатор пројекта

Злата Бјелић, дипл. правник

Милијана Новаковић, дипл. психолог

Весна Ђорђевић, социјални радник

Јелена Ковачевић, дипл. социјални радник

Тамара Ђорђевић, дипл. социолог

Оливер Ристић, дипл. правник

Љубица Суботић, финансијски радник

Борка Вучковац, домаћица Клуба за одрасла и старија лица

Петар Зељуг, возач

Сарадници у реализацији пројекта:  

Милош Лазић, директор Радио-телевизије Стара Пазова

др Драган Јовић, лекар Дома здравља „Др Јован Јовановић – Змај“ Стара Пазова

Ивана Стојановић, струковни нутрициониста и дијететичар

Војислав Жакула, васпитач и креатор модерног накита

Марија Хлебјан, члан Савета Клуба за одрасла и старија лица и учесница у раду секције ручних радова у Клубу