Водич кроз права и услуге у социјалној заштити

 

У намери да што већем броју корисника и сарадника омогући да се упознају са правима и услугама у области социјалне заштите Центар за социјални рад је приредио и објавио Водич кроз права и услуге у социјалној заштити који је изашао из штампе средином априла месеца и биће доступан свим заинтереованим представницима установа, државних органа, локалне самоуправе, удружења грађана и другим правним и физичким лицима. Активностима на изради интернет презентације, реализацијом пилот пројекта информисања грађана у сарадњи са месним заједницама, представљањем на интернет страници Општине Стара Пазова и објављивањем Водича кроз права и услуга у социјалној заштити, Центар за социјални рад је од почетка 2017. године са посебном пажњом приступио унапређењу квалитета информисања о социјалној заштити локалне и шире јавности.

Водич кроз права и услуге у социјалној заштити

| 0