• Exif_JPEG_420
  • Шест месеци примене Закона о спречавању насиља у породици

ГОДИШЊА КОНФЕРЕНЦИЈА МРЕЖЕ „ЖИВОТ БЕЗ НАСИЉА“

posted in: Вести | 0

У уторак, 12. децембра 2017  године, у великој сали Скупштине АПВ у Новом Саду, одржана је конференција под називом „ Шест месеци примене Закона о спречавању насиља у породици “, у организацији Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана, координатора Мреже „Живот без насиља“. Годишњи скуп представника институција и организација које се баве насиљем у породици традиционално се организује у циљу едукације, подстицања унапређивања рада установа и локалних тимова и размене искуства.

Циљ овогодишње конференције био је да се прикажу искуства и успешност примене Закона о спречавању насиља у породици из угла институција, невладиних организација и независних експерата. Конференцију је поздравним говором отворила Снежана Кнежевић, заменица Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за равноправност полова. Искуства у раду група за координацију и сарадњу и додатне мере РЈТ представила је Јасмина Киурски из Републичког јавног тужилаштва. Председник Прекршајног суда у Новом Саду мр Каменко В. Козарски говорио је о искуствима у примени Закона о спречавању насиља у породици са аспекта прекршајног суда. Тему „Кривично дело насиља у породици – судска пракса“ изложила је проф. др Невена Петрушић са Правног факултета Универзитета у Нишу. Јасмина Николић из Виктимолошког друштва Србије изнела је запажања и представила промене у заштити и подршци жртвама породичног насиља. Од стране Вање Мацановић из Аутономног женског центра представљени су независни извештаји о примени Закона о спречавању насиља у породици.

Конференција је обухватала и рад у малим групама на следеће теме: „Насиље у породици према старима са посебним освртом на старије жене“ (уводничари: Наташа Тодоровић, Црвени крст Србије и Надежда Сатарић, удружење „Амити“, модератор: Јагода Вјештица, сарадница у Покрајинском омбудсману), „Утицај модерних технологија на манифестације породичног насиља“ (уводничари: Катарина Јонев, Факултет за безбедност Универзитета у Београду и Вања Мацановић, Аутономни женски центар, модератор: Жељка Продановић, сарадница у Покрајинском омбудсману), „Насиље у партнерским везама међу младима“ (уводничари: Марина Илеш, Аутономни женски центар и др Бојана Перић Пркосовачки, Медицински факултет Универзитета у Новом Саду, модератор: Светлана Нешић Бајго, сарадница у Покрајинском омбудсману), „Фемицид – исход лоше реакције институција?“ (уводничари: др Зорица Мршевић, научна саветница у Институту друштвених наука и Ивана Перић, СОС Женски центар Нови Сад, модератор: Снежана Кнежевић, заменица Покрајинског омбудсмана) и „Жене које су убиле своје насилнике – жртве или криминалци“ (уводничари: Светлана Томић Јокић, судија Апелационог суда у Новом Саду и Даница Тодоров, независна експерткиња, модератор: Наташа Станишић, сарадница у Покрајинском омбудсману). Скуп је завршен презентацијом закључака рада у групама у пленуму и дискусијом и закључним запажањима.

Годишњој конференцији присуствовали су представници Центра за социјални рад општине Стара Пазова – Рада Жугић, директор и Радмила Стојановић, руководилац служби. У оквиру скупа директорка Рада Жугић је осталим учесницима представила пројекте „Имам право на заштиту“ и „Алтернатива насиљу“ које је реализовао Центар за социјални рад општине Стара Пазова у 2017. години, уз подршку Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова. Пројекат „Имам право на заштиту“ представљен је као пример добре праксе у сарадњи органа и институција надлежних за спречавање и заштиту од насиља у породици на локалном нивоу (Центар за социјални рад, Основно јавно тужилаштво, Полицијска станица, Дом здравља) у циљу информисања грађана о садржају новог Закона о спречавању насиља у породици, надлежностима установа и доступним правима и ресурсима. Учесницима је представљен и пројекат „Алтернатива насиљу“, у оквиру којег је кроз саветодавни и психо-едукативни рад пружена подршка жртвама и починиоцима насиља у породици.

[Best_Wordpress_Gallery id=”41″ gal_title=”Шест месеци примене Закона о спречавању насиља у породици”]