Обука запослених за пружање услуге помоћ у кући

posted in: Вести | 0

 

Две неговатељице-домаћице запослене у Служби за помоћ у кући старопазовачког Центра за социјални рад, похађале у и са успехом завршиле акредитован програм обуке ”Помоћ у кући са елементима базичне неге”.

Обуку су одржали тренери Caritas-а Кристина Драгишић мастер психолог, координатор Caritas-а ”Света Анастазија” Сремска Митровица и Катарина Барат, медицинска сестра у кућној нези  Caritas-а

Обука запослених који помажу у кући и окружењу старопазовчанима који су суочени са потешкоћама у обављању дневних активности услед старости, инвалидности, недовољне породичне подршке или из других разлога, потреба је која произилази из праксе, обзиром да рад са људима у њиховом дому, у њима познатој и блиској средини у којој желе и треба да остану доживотно, захтева посебна знања и вештине, мотивисаност и позитивне људске особине неговатеља.

Са друге стране, прописи којима се уређује област пружања услуга социјалне заштите предвиђају да ”активност у оквиру услуге помоћ у кући реализује неговатељица-домаћица са завршеном обуком по акредитованом програму за пружање услуге помоћ у кући”.

Услуге помоћи у кући у старопазовачкој Служби за помоћ у кући која функционише у оквиру Центра за социјални рад, пружају 3 неговатељице (медицинске струке) и 2 домаћице. Четвородневном обуком две неговатељице-домаћице коју је омогућио Центар за социјални рад, а спровели тренери Caritas-а, постигнут је основни циљ установе да свих пет пружалаца услуга помоћи у кући достигну неопходне стандарде у раду.

Фотографија: полазнице обуке Бојана Бачкоња, неговатељица и Радојка Грујић, домаћица