Обука мултисекторског тима Сремског округа за примену новог Закона о спречавању насиља у породици

 

У Сремској Митровици, у организацији Покрајинског секретаријата за здравство, у сарадњи са Центром за подршку женама из Кикинде и Центром за социјални рад „Сава“, одржана је тродневна обука за примену новог Закона о спречавању насиља у породици за чланове мултисекторског тима Сремског округа, којој су присуствовала четири стручна радника Центра за социјални рад општине Стара Пазова. Обука је реализована у оквиру пројекта „Заустави – Заштити – Помози – Снажнији институционално одговор на родно засновано насиље у Аутономној покрајини Војводина“, који је усмерен ка унапређењу мултисекторске сарадње између сектора здравства, полиције, тужилаштва, социјалне заштите и цивилног сектора у заштити жена од родно заснованог и сексуалног насиља и успостављању прилагођених модела мултисекторске сарадње на локалном нивоу. Кроз осамнаесточасовни програм обуке полазници су имали прилику да унапреде знања и вештине за препознавање и разумевање насиља у породици, усвоје нове принципе у раду и упознају се са институционалним процедурама за примену новог Закона о спречавању насиља у породици, који ће ступити на снагу 01. јуна 2017. године.