ОРГАНИЗАЦИЈА

Организацију Центра за социјални рад чине:

 • директор
 • организационе јединице
 • стручна и саветодавна тела

Директор

Рада Жугић,

дипломирани економиста

Руководилац служби

Радмила Стојановић,

дипломирани социјални радник

Организационе јединице

 • Служба за правне послове

руководилац службе: Злата Бјелић, дипломирани правник

 • Служба за заштиту деце и младих

руководилац службе: Радмила Стојановић, дипломирани социјални радник

 • Служба за заштиту одраслих и старих

руководилац службе: Дајана Костић, дипломирани социјални радник

 • Служба за помоћ у кући са клубом за одрасла и старија лица

руководилац службе: Мирјана Соколовић, социјални радник

 • Служба за финансијско-административне послове

шеф рачуноводства: Снежана Лазић, дипломирани економиста

 • Техничка службa

Стручна и саветодавна тела

 

Стална тела:

 • Колегијум руководилаца
 • Колегијум службе
 • Колегијум служби
 • Стална комисија органа старатељства

Повремена тела:

 • Стручни тимови