Пилот пројекат Центра за социјални рад и месних заједница – информисање грађана о правима

posted in: Вести | 0

Центар за социјални рад општине Стара Пазова у сарадњи са месним заједницама у старопазовачкој општини актуелно реализује пилот пројекат чији је циљ повећање нивоа информисаности локалног становништва о правима, мерама и услугама у области социјалне заштите.

У оквиру пројекта тим стручних радника Центра за социјални рад борави у просторијама месних заједница где обавља информативне разговоре са грађанима заинтересованим за коришћење права, при чему им обезбеђује увид у садржај права, услове, критеријуме и процедуре за коришћење, начин подношења захтева и потребну документацију и пружа друге информације из свог делокруга. Радна посета свакој месној заједници која учествује у пројекту обавља се једном месечно и траје од 8h до 13h, а у току марта су, у складу са исказаним потребама, информативне услуге пружене грађанима Нове Пазове (7. марта), Старе Пазове (9. марта), Старих Бановаца (15. марта), Војке (20. марта), Нових Бановаца (22. марта) и Крњешеваца (27. марта).