Потписивање уговора за пројекте

posted in: Вести | 0

Закључени уговори између Секретаријата и Центра за социјални рад / Све вести

Потписивање уговора за пројекте

 

У понедељак, 3. јула 2017. године, у великој сали Скупштине АП Војводине у Новом Саду, закључени су уговори између Секретаријата и пружалаца услуга социјалне заштите поводом доделе средстава за реализацију програма, мера и активности за унапређење социјалне заштите у 2017. години, по основу Јавног конкурса. Уговорима су уређени међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна, а нарочито предмети пројеката, рокови за реализацију, износи средстава и начин њиховог утрошка, као и друга значајна питања. Потписивању уговора присуствовали су покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова Предраг Вулетић, подсекретар Покрајинског секретаријата Палимир Тот и помоћница покрајинског секретара за социјалну политику Јадранка Новаков. У име Центра за социјални рад општине Стара Пазова, са представницима Покрајинског секретаријата уговоре је закључила вршилац дужности директора Рада Жугић.

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини у 2017. години, по основу Јавног конкурса, додељује укупно 56.000.000,00 динара за финансирање, односно суфинансирање програма, мера и активности за подстицај и развој нових и унапређивање квалитета постојећих услуга социјалне заштите. Услуге које се финансирају обухватају дневне услуге у заједници, услуге подршке за самосталан живот, саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге, као и услуге смештаја подизањем и стандардизацијом њиховог квалитета. Средства су намењена, како установама социјалне заштите чије је седиште на територији АПВ (укупан износ: 45.000.000,00 динара), тако и удружењима грађана чија је делатност пружање услуга социјалне заштите, под условом да су уписани у регистар у надлежном органу за програме који се реализују на територији АПВ (укупан износ: 11.000.000,00 динара).

На Јавни конкурс поднето је укупно 299 пријава, при чему су установе социјалне заштите аплицирале са 112 предлога пројеката, а удружења грађана са 187 предлога пројеката. Решењем о додели средстава по Конкурсу одлучено је да се финансира, односно суфинансира укупно 114 програма. Од укупно четири пројекта које је предложио Центар за социјални рад општине Стара Пазова, за финансирање су прихваћена два усмерена ка превенцији и заштити од насиља у породици – „Имам право на заштиту“ и „Алтернатива насиљу“. Пројекти ће бити финансирани у целости, а за реализацију предвиђених пројектих активности биће обезбеђено укупно 1.830.000,00 динара.

Центар за социјални рад општине Стара Пазова је, захваљујући финансијској подршци Покрајинског секретаријата, протеклих година успешно реализовао више пројеката усмерених ка унапређењу социјалне заштите у локалној заједници: Програм психосоцијалне подршке старим људима „Старима с љубављу“ (2003. године), Програм групног рада са младима са поремећајима у понашању „Путем промене“ (2004. године), „Примарна превенција болести зависности“ (2009. године), „Превенција занемаривања деце“ (2011. године) и „Учимо заједно – стручна подршка деци и хранитељима“ (2012. године).