Почетак примене новог Закона о ОУП

posted in: Вести | 0

Почетак примене новог Закона о општем управном поступку , ЦСР Стара Пазова

 

Дана 16. јуна 2017. године у Сава Центру одржан je стручни скуп на тему „Почетак примене новог Закона о општем управном поступку“ у организацији компаније „Параграф“ и Коморе социјалне заштите. Скупу су присуствовали правници Центра за социјални рад општине Стара Пазова – Мирослав Лешћан, Милан Јанковић и Оливер Ристић.

Програмом скупа обухваћене су следеће теме: начела управног поступка и управно поступање, основна правила поступка; првостепени управни поступак, решење и закључак, редовна правна средства и ванредна правна средства и извршење, а предавачи су били Ружа Урошевић и Стево Ђурановић, судије Управног суда са дугогодишњим искуством у пракси. Саветовање је било намењено запосленима у државној управи и локалној самоуправи, јавним предузећима и установама, судијама, адвокатима, нотарима, извршитељима, другим правосудним професијама, као и свим учесницима управног поступка.

Нови Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016) ступио је на снагу 9. марта 2016. године, а почео је са применом 1. јуна 2017. године. Закон је унео значајне новине у процесна правила која обавезују државне и недржавне субјекте када поступају у управним стварима, односно када доносе управне и гарантне акте, закључују управне уговоре, предузимају управне радње и пружају јавне услуге. Циљ Закона је модернизовање управног поступка, пре свега увођењем нових правних института и редефинисањем постојећих, као и увођењем нових правила којима би се поступак поједноставио, учинио ефикаснијим и довео до смањења броја непотребних управних поступака и процедура.

 

Почетак примене новог Закона о општем управном поступку.