Прва међународна конференција поводом 35 година постојања и рада Центра за социјални рад општине Стара Пазова

 

Центар за социјални рад Општине Стара Пазова под покровитељством Општине Стара Пазова организује
МЕЂУНАРОДНУ КОНФЕРЕНЦИЈУ ’’ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ДАНАС – ИЗАЗОВИ И МОГУЋНОСТИ’’
03. новембар 2017. године од 09:30 до 17:00 часова
Стара Пазова, Спортски центар Фудбалског савеза Србије Кућа фудбала у Старој Пазови, Фудбалска 1
ПРОГРАМ КОНФЕРЕНЦИЈЕ

09:30 – 10:30
Регистрација учесника
10:30 – 11:00
Поздравна реч представника Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, представника Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, представника Општине Стара Пазова и директорке Центра за социјални рад општине Стара Пазова
11:00 – 11:20
Весна Трбовић, Центар за социјални рад општине Стара Пазова, руководилац Службе за децу и младе – ”Улога ЦСР у смањењу сиромаштва и социјалне искључености грађана“
11:20 – 11:40
Татијана Грнчарски, Директорка Покрајинског завода за социјалну заштиту ”Искуства Покрајинског завода за социјалну заштиту у раду са центрима за социјални рад на територији АП Војводине – Пословна способност – Грађанска смрт – Имам ли право да донесем одлуку”
11:40 – 12:00

Биљана Маричић, Центар за социјални рад Темерин, кординатор услуге дневног боравка – Дневни центар за децу и младе Темерин – ”Улога ЦСР у развоју услуга социјалне зштите – подршка квалитету живота деце и породицама”
12:00 –12:20 ПАУЗА
12:20–12:40
Мр Сандра Добријевић Шипка, магистар наука социјалног рада, помоћник дирекотора ЈУ Центар за социјални рад Бања Лука – ”Примјена процесног приступа (ИСО 9001:2015) у Центру за социјални рад – искуства и препоруке”
12:40– 13:00
Др Биљана Нацкова Вељковић, Међуопштински Центар за социјални рад Битољ – ”Етички кодекс социјланих радника и пракса социјалних радника у Републици Македонији”
13:00–13:20
Мр Клара Гоља, виши референт за социјална питања општине Канал на Сочи, ”Улога општине Канал на Сочи у области социјалне заштите, NET AGE пројекат -пример добре праксе у развоју регионалне сарадње”
13:20– 14:00 ПАУЗА
14:00 – 14:20

Анђела Лалатовић, дипл. социјални радник, Центар за социјални рад Херцег Нови, ”Улога Центра за социјални рад као органа старатељства“
14:20-14:40
Матеј Бабшек, Директор Центра за социјални рад Љубљана-Шишка, ”Центар за социјални рад у Републици Словенији као орган старатељства – данас и изазови новог Породичног законика убудуће”
14:40– 15:00
Сузана Вељановска, међуопштински Центaр за социјални рад Битољ, ”Улога Центра за социјaлни рад као органа старатељства”
15:00 – 15:30 ПАУЗА
15:30 – 16:30 Дискусија у мањим групама
16:30 – 17:00 Закључци и препоруке конференције
ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА УЧЕСНИКЕ
▫КАТЕГОРИЈА СКУПА – Одлуком Коморе социјалне заштите Републике Србије бр. 55075-1772/2017-2 од 09.10.2017. године скуп је категорисан као: међународна конференција
▫БОДОВИ ЗА УЧЕШЋЕ – У складу са Бодовном листом услова за стицање бодова за обнављање лиценце, стручни радник са активним учешћем остварује 20 бодова, са пасивним 10 бодова
▫ПОТВРДА О УЧЕШЋУ – Сваки учесник конференције добија потврду о учешћу
▫ПРИЈАВА И КОТИЗАЦИЈА – Учесници достављају пријаву организатору до 01.11.2017. године и учествују у трошковима Конференције са 1.000 РСД који се уплаћују на жиро рачун Центра за социјални рад у Старој Пазови бр. 840–518661-25
▫СМЕШТАЈНИ КАПАЦИТЕТИ У ОПШТИНИ СТАРА ПАЗОВА –
Спортски Центар ФСС у Старој Пазови, Стара Пазова, Фудбалска 1, контакт особа Милена Боровинић, +381(0)64.670.60.06
Хотел Новела Уно, Нови Бановици, Светосавска 187, контакт особа Ранко Павић, +381(0)653187075
Хотел Војводина, Стара Пазова, Камењарева бр. 38, контакт 00381(0)22.310.303

Вила Сунце, Стара Пазова, Карађорђева 121, контакт 00381(0)22.312.422 00381(0)22.363.167
▫КОНТАКТ ОРГАНИЗАТОРА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ СТАРА
Адреса: Ћирила и Методија 18, 22300 Стара Пазова
Телефон: 022 310 353, 022 311 930
Тел/факс: 022 310 373
Позивни број за Републику Србију 00381
E-mail: starapazova.csr@minrzs.gov.rs
Званична интернет презентација: www.csr-starapazova.org
Д О Б Р О Д О Ш Л И
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА
основан је пре 35 година – 01. јула 1982. године