Први састанак мултисекторског тима за реализацију пројекта „Имам право на заштиту“

posted in: Вести | 0

„Имам право на заштиту“ – Повратак на све вести

„Имам право на заштиту“

У понедељак, 17. јула 2017. године, са почетком у 10:00 часова, у просторијама Центра за социјални рад општине Стара Пазова одржан је први састанак тима за реализацију пројекта „Имам право на заштиту“. Састанку су присуствовали вршилац дужности директора ЦСР Рада Жугић, која је истовремено и лице одговорно за реализацију пројекта, руководилац Службе за правне послове Злата Бјелић – координатор пројекта и социолог Тамара Ђорђевић – члан пројектног тима, као и специјални сарадници на пројекту – представник Јавног тужилаштва Владимир Николић, представници Полиције – Драган Врањеш и Марина Чапо, и представница Дома здравља – социјална радницаВерица Поповић.

На састанку је дефинисана међусобна сарадња представника институција у реализацији предвиђених пројектних активности, утврђен конкретан временски план реализације и разматрана друга питања од значаја за пројекат и ширу сарадњу установа у превенцији и заштити од насиља у породици.Значајно је напоменути и то да су институције којесу ангажоване на пројекту (Центар за социјални рад – носилац пројекта, Општинско јавно тужилаштво, Полиција и Дом здравља) уједно и чланови Координационог тела за спровођење заштите жртава насиља у породици на територији општине Стара Пазова и да стога интензивно сарађују у свом свакодневном раду.

Пројекат „Имам право на заштиту“ подржанје од стране Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, а његова реализација званично је започела у јулу месецу и трајаће до краја месеца новембра. Активностима пројекта предвиђено је одржавање две тематски сродне групе трибина – (1)Заштита од насиља у породици у светлу новог Закона“ и(2)Оснаживање жртава насиља у породици – упознавање са правима, ресурсима и поступцима за остваривање права“. Обе групе трибина биће одржане у Старој Пазови, Новим Бановцима, Новој Пазови, Војки и Голубинцима. Термини за релизацију трибина обухватиће период од почетка септембра до половине новембра текуће године.Поред две групе трибина, пројектом је предвиђен и рад Саветовалишта за пружање услуга медијације (посредовања) у решавању породичних и имовинско-правних односа као неретких узрока појаве конфликата, у оквиру којег ће бити ангажована два стручна радника Центра за социјални рад која поседују лиценцу за пружање ових специјализованих услуга.Наведене активности биће спроведене у циљу стварања услова за предупређење појаве насиља у породици, односно за отклањање његових последица, као и пружања подршке иоснаживања жртава породичног и партнерског насиља.

 

„Имам право на заштиту“