• предлог протокола на локалном нивоу за спречавање осипања ученика

Представљање предлога протокола на локалном нивоу за спречавање осипања ученика из образовања

posted in: Вести | 0

Центар за социјалну политику је дана 26. фебруара  у Београду представио предлог протокола на локалном нивоу за спречавање осипања ученика из образовања. Овај документ треба да олакша реаговање институција на локалном нивоу, како би се осигурало да сва деца упишу и заврше основну школу.

Предложене активности треба да послуже школама, центрима за социјални рад, интерресорним комисијама, здравственим центрима, судијама за прекршаје, локалним самоуправама и другим релевантним механизмима и партнерима на локалу (ромски координатори, педагошки асистенати, здравствене медијаторке).

Превенција осипања из образовног система препозната је као једна од приоритетних области деловања у обезбеђивању квалитетног образовања за све и у Стратегији развоја образовања у Србији до 2020, Стратегији за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2016-2025 и Програму реформи политике запошљавања и социјалне политике (2016).

Предстаљању протокола присуствовали су предствници 9 локалних самоуправа ( Стара Пазова, Бачка Паланка, Бор, Параћин, Пећинци, Пожаревац, Рума, Лајковац, Димитровград ). Представници општине Стара Пазова су представили мере које општина Стара Пазова предузима у циљу спречавања осипања деце из школа. Предстваљању протокола присуствовали су Жељко Шолаја, начелник одељења друштвених делатности општине Стара Пазова, Ристић Оливер дипломирани правник Центра за социјални рад општине Стара Пазова и Александар Балиновић, кординатор за ромска питања.

Центар за социјалну политику овај пројекат спроводи уз подршку Европске уније, кроз Европски инструмент за демократију и људска права (EIDHR )

[Best_Wordpress_Gallery id=”52″ gal_title=”предлог протокола на локалном нивоу за спречавање осипања ученика”]