ПРОЈЕКАТ: ,,ПОСЛУШАЈ, ПРИМЕНИ, ПРОМЕНУ ПОКРЕНИ!“

posted in: Вести | 0

 

Пројекат „Послушај, примени, промену покрени!“ је почео са реализацијом од 01.05.2024 године и трајаће до 31.10.2024. године, а усмерен је ка смањењу ризика од настајања проблема у понашању код деце. Пројекат се реализује уз финансијску подршку Општине Стара Пазова.

Циљ пројекта је да се превентивним мерама и активностима у основним школама кроз едукације, промовисање позитивних вредности и образаца понашања предупреде проблеми у понашању ученика.

Циљна група су ученици од трећег до четвртог разреда код којих су препозанти одређени ризици и потешкоће које могу довести до проблема у понашању.

Реализоваће се радионице са ученицима изабране три основне школе са територије општине Стара Пазова:

Основна школа „Херој Јанко Чмелик“

Основна школа „Бошко Палковљевић Пинки“

Основна школа „Вера Мишчевић“

Планираним пројектним активностима биће обухваћени и индиректни корисници, остали ученици, лица запослена у школама, локалним институцијама и организацијама, представници медија као и шира јавност у локалној заједници.