„Развој комуникацијских вештина из угла супервизора у ЦСР“ – едукација без провере знања

 

Дана 04.05.2017. године у организацији Центра за социјални рад општине Рума реализована је едукација без провере знања за супервизоре под називом „Развој комуникацијских вештина из угла супервизора у ЦСР“, која представља прву групну супервизију групе 4 образоване за регион Срема у 2017. години. Обуци су присуствовале Дајана Костић и Весна Трбовић, супервизори запослени у Центру за социјални рад општине Стара Пазова, супервизори ЦСР Ириг, Сремска Митровица, Рума, Пећинци и Шид, као и вршилац дужности директора и саветнице Покрајинског завода за социјалну заштиту.

Едукација је обухватила следеће теме: теоријски концепти и основе комуникацијске вештине, начела и елементи комуникацијског процеса, облици комуникације, активно и пасивно слушање и одлике асертивног понашања, уз примењене вежбе – невербална комуникација, тест асертивности и превођење „ти“ у „ја“ поруке.

Наредни стручни скуп супервизора сремског региона биће одржан у Центру за социјални рад Шид.