Састанак ЦСР и АЖЦ

posted in: Вести | 0

Састанак стручних радника Центра са представницама из Аутономног женског Центра

-Састанак стручних радника Центра са представницама из Аутономног женског Центра-Састанак ЦСР и АЖЦ-

 

 

У понедељак 11.09. 2017 године у просторијама Центра за социјални рад општине Стара Пазова је одржан састанак стручних радника Центра са представницама из Аутономног женског Центра, Јецом Недељков и Маријом Банаух Брусин. Циљ састанка је размена информација стручног рада и праксе функционисања Координационог тела за заштиту од насиља у породици.
Кључне теме дискусије су: контролисано виђење, правни поступци, процедуре код одређених поступака, а тежиште разговора је било практично функционисање Координационог тела за заштиту од насиља у породици.
Да потсетимо, ова стручна сарадња Центра и Аутономног женског Центра је финансирана од стране Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равцноправност полова. Ово је био други стручни састанак, а такође је пријављен Комори социјалне заштите и наши стручни радници добијају 5 бодова.

Састанак стручних радника Центра са представницама из Аутономног женског Центра