• последњи састанак са представницама из Аутономног женског Центра
  • последњи састанак са представницама из Аутономног женског Центра
  • последњи састанак са представницама из Аутономног женског Центра
  • последњи састанак са представницама из Аутономног женског Центра

Састанак стручних радника ЦСР и представница Аутономног женског Центра

posted in: Вести | 0

У понедељак, 06.11.2017 године у Центру за социјални рад у Старој Пазови одржан је последњи састанак са представницама из Аутономног женског Центра, Јецом Недељков и Маријом Банаух Брусин. 

Састанку су присуствовали 15 стручних радника Центра за социјални рад и директорка Центра Рада Жугић.
 
Дакле, ова стручна сарадња финансирана од Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова имала је за циљ стручно усавршавање стручних радника Центра за социјални рад у складу са новим Законом о спречавању насиља у породици, рада Интерног тима за заштиту од насиља у Центру за социјални рад као и активности Координационог тела на челу са Основним јавним тужилаштвом. 

На састанку стручних радника старопазовачког Центра за социјални рад и представница Аутономног женског центра истакнуте су неке од дилема које се јављају током стручних поступака, а једне од најистакнутијих дилема су оне које се тичу рада Координационог тела за заштиту од насиља. Важно је истаћи да је одговорност свих институција које чине Координационо тело подједнака и из тог разлога је неопходно размењивати стручне препоруке са свим институцијама ради биљег сагледавања проблема и налажења најцелисходнијег решења. 

Конкретно, на састанку ЦСР и АЖЦ истицани су одређени случајеви који су у поступку, а који код стручних радника изазивају дилему поступања јер су правна тумачења некада различита. Свакако да је АЖЦ својим стручним сугестијама помогао стручним радницима будући да поседује не само врхунску стручност већ и богату праксу, а све то у складу са Законима, протоколима и правилницима. 

ЦСР је изрекао велику сагласност на практичним коментарима, на сугестијама које се тичу методологије рада како би се проблем решио на најбољи могући начин.