• састанак пројектне активности, пројекта "АЛТЕРНАТИВА НАСИЉУ"
  • састанак пројектне активности, пројекта "АЛТЕРНАТИВА НАСИЉУ"

Састанак пројектне активности “АЛТЕРНАТИВА НАСИЉУ”

posted in: Вести | 0

У Центру за социјални рад општине Стара Пазова 29 – ог септембра одржан је  састанак пројектне активности, пројекта АЛТЕРНАТИВА НАСИЉУ” 
Састанак су одржали директорка ЦСР Рада Жугић, руководилац пројекта Весна Трбовић, супервизор пројекта Вера Деспотовић и јавни тужилац Владимир Николић.
Пројектне активности имају општи циљ да спрече даље насиље према женама у породици. Рад на групама обухвата осам тема са три радионице: 24 радионице на којима се путем едукативног блока, интерактивног рада, вежби прорађује садржај теме. Постоји тестирање пре и после: 1.Шта је насиље? 2.Психолошко насиље  3.Блискост, секс и љубав  4.Алтернатива насиља  5.Одговорност  6.Отац и дете  . Узроци испољавања насиља 8. Последице насиља

Исходи активности усмерених на починиоце насиља је да се заустави рецидив насиља, да усвоје ненасилне моделе решавања сукоба. 
Исходи активности усмерених ка женама жртвама насиља је да усвоје проактиван однос према животу и тешкоћама, да науче асертивну комуникацију, да ојачају своје самопоштовање и промене образац понашања. 
Исходи активности у раду са децом и младима је оснаживање личних снага и учење асертивне комуникације и конструктивних начина превазилажења конфликата. 
Психолошко едулативне радионице за жртве насиља по темама су: 1. Шта је насиље  2.

 Идентитет  3. Границе  4. Емоције  5. Одговорност   6. Комуникација

Начин да се заустави даље насиље над женама подразумева: Индивидуални саветодавни рад са починиоцима насиља и групни психо-едукативни рад према акредитованом програму обуке професионалаца за третма починилаца насиља у партнерским односима. Саветодавно терапијски рад и групни психо едукативни третман жена жртви насиља на превазилажењу трауме и јачању способности и вештина осигурања безбедности. Саветодавно терапијски рад и групни социо едукативни третман деце и младих жртви насиља на превазилажењу трауме и унапређењу способности и вештина осигурања безбедности. 
Пројектним активностима биле би обухваћене породице које су евидентиране као породице у којима постоји насиље и рад би обухватио: 1. индивидуални и саветодавни рад и припрему за групни рад са починиоцима насиља  2. индивидуални и групни рад са женама жртвама насиља  3. индивидуални и групни рад са децом и жртвама насиља.

Општи циљ пројекта је да се спречи насиље према женама у породици, а исходи су: 
1. Усвојена знања и вештине контроле беса и ненасилног решавања сукоба код починиоца насиља  
2. Превазилажењу трауме насиља и јачање способности и вештина проактивног односа према животу за жене жртве насиља  
3. Превазилажење трауме од насиља код деце и младих и учење вештина за конструктивно решавање конфликата. 

Циљна група програма са бројем директних корисника су особе које су починиле партнерско насиље (12 особа), жене жртве партнерског насиља (12 особа), деца жртве породичног насиља (20 деце). 

Према извештају о раду центра за социјални рад општине стара Пазова у току 2016. године евидентирано је 236 жена жртви насиља65 деце која су била индиректне жртве насиља. Рецидив у породицама у којима је присутно насиље је присутан код 15 породица. Потребе жена жртви насиља су: да насиље партнера престане, да обезбеде сигурност, да буду економски независне, да промене нефункционална лична уверења. Проблем/потреба особа које су починиле насиље је да усвоје ненасилне методе решавања конфликата. 

 

-пројекат “АЛТЕРНАТИВА НАСИЉУ”-

састанак пројектне активности, пројекта "АЛТЕРНАТИВА НАСИЉУ" састанак пројектне активности, пројекта "АЛТЕРНАТИВА НАСИЉУ"