Семинар „Невидљиви сведоци и двоструке жртве – веза између насиља према женама и злостављања деце“

posted in: Вести | 0

Невидљиви сведоци и двоструке жртве Невидљиви сведоци и двоструке жртве / Све вести

 

У понедељак, 27. јуна 2017. године, у хотелу „Нови Сад“ у истоименом граду одржан је семинар на тему „Невидљиви сведоци и двоструке жртве – веза између насиља према женама и злостављања деце“ у организацији Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова и Аутономног женског центра – невладине организације из Београда. Семинару је присуствовала заменица покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова Светлана Селаковић.

Програмом осмочасовног скупа обухваћено је неколико сродних тематских јединица. Након уводног дела семинара, кроз приказ студије случаја, обрађена је тема која се односи на препознавање ризика за насиље према жени кроз злоупотребу детета, а после кратке паузе уследила је обука о процењивању фактора ризика за децу у контакту са насилним родитељем. Семинар је обухватио и две вежбе – прву на тему препознавања везе између насиља према женама и злостављања деце и институционалне интервенције, а другу на тему поверавања детета и одржавања личних односа са родитељем којем дете није поверено у случајевима у којима има насиља у породици. Пре завршне дискусије и евалуације, семинар је дотакао и теме о родитељском стилу насилног родитеља и проблемима у родитељству родитеља жртве.

Обуку је спровео стручни тим Аутономног женског центра уз примену интерактивних техника рада, при чему је полазницима обезбеђен адекватан едукативни материјал. Семинар је био намењен стручњацима из центара за социјални рад, парничних судова, основних јавних тужилаштава, полиције, образовних институција и домова здравља. Од представника институција са територије општине Стара Пазова обуку су похађали представници Центра за социјални рад – вршилац дужности директора Рада Жугић, руководиоци служби Злата Бјелић и Весна Трбовић и правник Милан Јанковић, као и представници тужилаштва и суда – заменик јавног тужиоца Соња Фришчић и судија Александра Радосављевић.

У наредном периоду Аутономни женски центар наставиће реализацију серије активности на пружању подршке центрима за социјални рад у спровођењу обавеза које произилазе из Закона о спречавању насиља у породици и обезбеђивању помоћи у унапређивању сарадње свих надлежних служби у заједници. Такође, представницима релевантних институција са територије општине Стара Пазова ће, заједно са представницима из још 9 војвођанских општина (Ковачица, Србобран, Инђија, Бачка Топола, Ириг, Рума, Бечеј, Пландиште и Бела Црква), бити омогућено да присуствују специјализованим семинарима о насиљу у породици и другим актуелним темама.

Трошкове учешћа на семинару сносио је Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова, будући да је активност спроведена у оквиру реализације мера из Програма за заштиту жена од насиља у породици и партнерским односима и других облика родно заснованог насиља у АП Војводини у периоду 2015 – 2020. године.

 

Невидљиви сведоци и двоструке жртве