• Симпозијум болести зависности
  • Симпозијум болести зависности
  • Симпозијум болести зависности
  • Симпозијум болести зависности
  • Симпозијум болести зависности
  • Симпозијум болести зависности
  • Симпозијум болести зависности
  • Симпозијум болести зависности

Симпозијум болести зависности

posted in: Вести | 0

5. и 06.10 у Шапцу, у хотелу „Слобода“ одржан је 33. Симпозијум болести зависности са међународним учешћем и 35. Скупштина заједнице клубова лечених алкохоличара Србије, што је организовано од стране Заједнице клубова лечених алкохоличара, Коморе социјалне заштите, српско-лекарског друштва-секције за болести зависности, а учешће у организацији подржао је и град Шабац.

Главна тема симпозијума је био „Постмодернизам, граничност и зависност“. Симпозијум је акредитован од Министарства здравља Републике Србије и Коморе социјалне заштите.

Едукатори су еминентни предавачи, а било је њих преко четрдесет.

Стручни радници су били у прилици да чују много о болести зависности, да своје компетенције подигну на виши ниво, а оно што је најбитније да добијена знања примене у раду (раду водитеља случаја). 8 стручних радника из Центра за социјални рад општине Стара Пазова је похађало ову обуку, а оно што је за њих значајно је конкретна применљивост за водитеље случаја: како пружити заштиту деци која су на лечењу, под метадонском терапијом, мањкавост непостојања клубова за лечење зависника од болести зависности у мањим местима, односно њихово постојање само у великим центрима (Београд, Нови Сад, Крагујевац, Ниш). Оно што је веома значајно, све и да постоје именовани клубови, предуслов је да особа која је зависник мора бити мотивисана да одлази у клуб и да се лечи. Такође, једна од веома важних примера праксе јесу искуства мајки зависница, дакле едукација стручним радницима о женама које су зависнице а које имају децу. Како их перципирати, какве су њихове родитељске способности, како их лечити, усмеравати, итд. То је свакако веома важно водитељима случаја у њиховом раду, будући да се често срећу са станкама који су зависници, а који имају децу, што је у ингеренцији службе за децу и младе.

[Best_Wordpress_Gallery id=”29″ gal_title=”Симпозијум болести зависности”]