СТРУЧНИ СКУП У ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ КАЊИЖА

posted in: Вести | 0

У петак, 8. децембра 2017. године, одржана је едукација без провере знања на тему „ Лишење пословне способности и старатељска заштита одраслих и старијих – стварни интерес корисника или формална еутаназија“ у организацији Геронтолошког центра Кањижа.

Стручни скуп је одржан у пријатном амбијенту Дома за старе у Кањижи. Присутнима се обратио представник Општине Кањижа из Одсека за друштвене делатности, који је истакао заинтересованост локалне самоуправе за теме из области заштите старијих лица, будући да 17% укупног становништва општине чине лица старија од 65 година, а да је старењу становништва Кањиже додатно допринело исељавање млађе популације становништва у периоду између два пописа, када је општину напустило око 5 хиљада лица. Предавачи на скупу су били директор ГЦ Кањижа Владимир Хајдер и Татјана Даничић из ЦСР Вршац, који су говорили о лишењу пословне способности и старатељској заштити у контексту интереса корисника и истакли проблеме везане за избор старатеља и спровођење старатељске заштите. Едукација је обухватала предавања, рад у малим групама и дискусију. Учесници скупа су били представници центара за социјални рад, већином са територије АП Војводине, као и запослени из установа социјалне заштите које се баве збрињавањем одраслих и старијих лица. Скупу су присуствовале стручне раднице Центра за социјални рад општине Стара Пазова – Ивана Савић, дипл. социјални радник и Милијана Новаковић, дипл. психолог, запослене у Служби за заштиту одраслих и старих, које ће знања стечена на едукацији применити у практичном раду.