„Унапређење квалитета живота старих особа – дневне услуге у заједници“

posted in: Вести | 0

„Унапређење квалитета живота старих особа – дневне услуге у заједници“ 

 

КАЊИЖА 2017 / „Унапређење квалитета живота старих особа – дневне услуге у заједници“ 

Прва научно-стручна конференција са међународним учешћем „Унапређење квалитета живота старих особа – дневне услуге у заједници“ отворена је у Кањижи. Конференција се одржава у периоду од 20-22. септембра 2017. године у организацији Удружења послодаваца установа социјалне заштите старих и одраслих лица Војводине, под покровитељством Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.  Отварању конференције присуствовали су председник општине Кањижа Роберт Фејстамер, повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић, директорка Покрајинског завода за социјалну заштиту Тања Грнчарски и покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова Предраг Вулетић. Отварајући конференцију, покрајински секретар Предраг Вулетић је потврдио да је Покрајински секретаријат имао и обавезу и жељу да буде партнер у организацији ове конференције. „Обавеза свих нас је да повежемо институције, пружимо подршку и обезбедимо квалитетне услове за старе“. Повећањем удела старих у укупној популацији, расте и потреба за пружањем разних облика старања. Поред институционалног збрињавања старих, битно је развијати услуге доступне сваком појединцу. Ова конференција и избор тема Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова биће смерница за рад у наредном периоду, поручио је Предраг Вулетић на отварању тродневне конференције.

Конференцији у име Центра за социјални рад присуствује В.Д. Директор Рада Жугић и социјални радник и руководилац службе Помоћи у кући Мирјана Соколовић.

Другог дана конференције као предавач на конференције своје излагање је имала Мирјана Соколовић, социјални рад Центра за социјални рад општине Стара Пазова. Излагање је било на тему „Дневне услуге у заједници – добар избор за појединца, породицу, професионалце и доносиоце одлука у области социјалне политике“. Основна идеја водиља излагања огледа се у настојању да се пружи подршка развоју таквих друштвених политика које безрезервно заговарају и развијају помоћ човеку у његовом дому, породици и одабраном животном окружењу у свим периодима живота. Целовита идеја развоја дневних услуга у заједници настала је пре више деценија на визији – да сваки човек треба доживотно да борави у сопственом дому и породици, у познатом, сигурном и њему блиском окружењу. Будући да произилази из конкретне праксе у старопазовачкој средини, рад се бави подршком одраслим и старијим лицима иако су практичарима позната и веома добра искуства пружања помоћи у кући деци и младима, односно њиховим родитељима и породицама. Помоћ у кући као свеобухватна услуга у заједници посматрана из стручне и хумане перспективе омогућава да сваки човек оствари своју базичну потребу (основно људско право) да живи у природном друштвеном окружењу, да има свој безбедан и достојанствен оквир живота. Посматрано из перспективе одговорног социјалног развоја и друштвено-политичке оправданости, помоћ у кући (и друге дневне услуге у заједници) спада у ред оних облика социјалне заштите који су нискобуџетни, а истовремено задовољавају потребе великог броја грађана свих узраста. Ослоњен на дугогодишње праћење и испитивање потреба старијих (и одраслих) грађана кроз емпиријска истраживања (од 1982. године), и непрекидно испитивање потреба које се одвија паралелно са поступком пружања услуга (од 2003. године) овај рад настаје у дијалогу аутентичног живота појединца и икуственог корпуса практичара. У том оквиру он приказује резултате добре праксе, предности које организовање дневних услуга у заједници има за појединца, породицу, професионалце (у установама социјалне заштите) и доносиоце одлука,  дилеме које се јављају у раду и могуће правце за унапређење у уједначавање праксе развоја дневних услуга у заједници.