• обука за супервизоре у центрима за социјални рад.

ОБУКА ЗА СУПЕРВИЗОРЕ У ЦЕНТРИМА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

posted in: Вести | 0

У периоду од 28. јануара до 1. фебруара 2019. године у организацији Покрајинског завода за социјалну заштиту у Новом Саду одржана је обука за супервизоре у центрима за социјални рад.

Сврха обуке је била да представи модел супервизије израђен у складу са Правилником о раду ЦСР и у свакодневну праксу центара за социјални рад интегрише процес супервизије као неопходан предуслов за обезбеђење квалитетних услуга у заштити најбољих интереса корисника. Обука је акредитована и учесницима обезбеђује сертификат Републичког завода за социјалну заштиту и 15 бодова потребних за обнављање лиценце за рад.

Тренери обуке су биле директорка Покрајинског завода за социјалну заштиту Татијана Грнчарски и стручни саветник Наташа Милић-Теофиловић. Током петодневне обуке кроз предавања и практичне вежбе обрађене су теме које се односе на теоријска полазишта, функције и моделе супервизије, основне карактеристике супервизије у социјалној заштити у Србији, компетенције супервизора, карактеристике и значај индивидуалне и групне супервизије, значај евалуације у супервизији и супервизијски извештај. Обука је завршена тестом знања.

Обуку за супервизоре су похађали стручни радници центара за социјални рад АП Војводине. Обуци је присуствовала стручна радница Центра за социјални рад општине Стара Пазова Милијана Новаковић, дипломирани психолог.