Место, улога и перспективе лиценцираног породичног психотерапеута/породичног саветника у систему социјалне заштите Србије

posted in: Вести | 0

 

У уторак, 27. 03. 2018 године у Хотелу М у Београду, одржана је национална конференција, у организацији Коморе социјалне заштите, под називом Место, улога и перспективе лиценцираног породичног психотерапеута/породичног саветника у систему социјалне заштите Србије“.

     Овај стручни скуп организован је у складу са потребама стручних радника, а на иницијативу лиценцираних породичних психотерапеута, који су запослени у систему социјалне заштите. Циљ је дефинисање стварне улоге терапеута у Центрима за социјални рад и саветовалиштима за брак и породицу.

     Конференцију је отворила Сандра Перић директорка Коморе социјалне заштите, а након ње, реч су имали и представници из Републичког и Покрајинског завода за социјалну заштиту. Након уводног представљања државних званичника, предавање је отпочео Радисав Тасић из ЦСР Ужице, саветодавно терапијским услугама (правни оквир). Затим је Добривоје Младеновић из ЦСР Крушевац говорио о каталогу радних места (лиценцирани породични психотерапеут/породични саветник). Учесници су имали прилике да дискутују, постављају питања, размењују мишљења и искуства.

     Након паузе, о месту и улози лиценцираног породичног терапеута/породичног саветника у ЦСР говорили су Мирослав Багавац из ЦСР Суботица и Миодраг Талпеш из ЦСР Вршца, а свакако да су учесници имали прилику да отворе дискусију и на ову тему. О положају Саветовалишта за брак и породицу у систему социјалне заштите говорила је Маја Жегарац из ГЦСР Београд, а о месту и улози лиценцираног породичног терапеута/породичног саветника у ГЦСР у раду са хранитељским и биолошким породицама говорили су Виолета Благојевић и Живко Петровић из ГЦСУ Ниш.

     Ова национална конференција која се суштински бавила местом и улогом и перспективама лиценцираног породичног психотерапеута/породичног саветника у систему социјалне заштите завршена је дискусијом учесника, закључцима и евалуацијом који су постигнути том конференцијом.

     ЦСР Стара Пазова је учествовао на  конференцији, тј. лиценцирани психотерапеути Весна Трбовић и Невенка Грујић које су радно ангажовае у старопазовачком саветовалишту за брак и породицу, биле су учеснице ове националне конференције.

 

 

Ауторка текста:

Ана Пејовић Станковић