• званична посета директорке старопазовачког Центра

СУСРЕТ ДИРЕКТОРА ПУЛСКОГ И СТАРОПАЗОВАЧКОГ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

posted in: Вести | 0

У петак, 22. јуна 2018. године, обављена је званична посета директорке старопазовачког Центра за социјални рад Центру за социјални рад Пула. Ово је друга посета Пули која је обављена у циљу јачања сарадње и неговања постојећих добрих веза са колегама из региона. Сарадња две установе иницирана је јуна 2017. године, приликом прве службене посете.

 

У оквиру овогодишњег сусрета обављен је разговор директорке Центра за социјални рад општине Стара Пазова Раде Жугић са директорком пулског Центра Сандром Милошевић у оквиру којег су разматрана актуелна питања у области социјалне заштите и размењена мишљења и искуства. Теме разговора односиле су се на предстојеће измене закона о социјалној заштити у Републици Хрватској и Републици Србији и очекиваних утицаја ових измена на рад институција и остваривање циљева социјалне заштите.

 

Овом приликом су представљена актуелна законска решења која регулишу начине рада два центра у обављању различитих стручних послова и размењене корисне информације и примери добре праксе. У том смислу, један од примера добре праксе рада центара у Републици Хрватској који је перципиран као прихватљив и користан односи се на обавезу брачних парова који имају заједничку малолетну децу да пре покретања судског поступка за развод брака учествују у поступку саветовања који спроводи центар за социјални рад. У оквиру обавезног саветовања чланови стручног тима центра упознају странке са могућношћу коришћења услуга породичног или брачног саветовалишта, предочавају им правне и психолошке последице развода брака, упућују их о дужности вођења рачуна о добробити детета приликом доношења одлука у бракоразводном спору, информишу их о изради плана о заједничком родитељском старању и упознају их са могућношћу породичне медијације у случају непостизања споразума. Обавезно саветовање спроводи се у оквиру највише три сусрета странака и чланова стручног тима којег чине правник и социјални радник или психолог. Овакав облик подршке породицама није предвиђен домаћим прописима, а може се сматрати пожељним моделом за развој и унапређење услуга социјалне заштите у нашој земљи.

 

У оквиру сусрета договорена је даља сарадња двеју институција кроз размену информација и искустава, обављање службених посета, присуствовање стручним скуповима и иницирање заједничних пројеката. Директорка Сандра Милошевић, као домаћин посете, потрудила се да обезбеди пријатну радну атмосферу и срдачно угости директорку старопазовачког Центра. Директорка Рада Жугић упутила је усмени позив колегама из пулског Центра да узврате посету Старој Пазови и ближе се упознају са радом установе.

 

Центар за социјални рад општине Стара Пазова негује праксу сарадње са институцијама и стручњацима из области социјалне заштите из околних земаља. Успостављању и учвршћивању ових веза нарочито је допринела организација стручног скупа – конференције са међународним учешћем под називом „Центар за социјални рад данас – изазови и могућности“, која је одржана у новембру 2017. године у Старој Пазови. Афирмисани стручњаци из земље и региона – Словеније, Македоније, Републике Српске и Црне Горе – узели су учешће на овом скупу, којем је присуствовало више од две стотине стручних радника социјалне заштите Србије. Овакви скупови, као и појединачни сусрети са колегама из региона, у великој мери доприносе стицању корисних и практичних информација на теме од значаја за делатност центра за социјални рад и обогаћују знање и увиде стручњака ангажованих у социјалној заштити.