• Улога, обавезе и одговорности водитеља случаја и правника
  • Улога, обавезе и одговорности водитеља случаја и правника
  • Улога, обавезе и одговорности водитеља случаја и правника

ПРИМЕНА СТАРАТЕЉСТВА У ЦЕНТРИМА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

posted in: Вести | 0

Улога, обавезе и одговорности водитеља случаја и правника

Едукација са провером знања

У периоду од 23. до 25. новембра 2018. године у сали Спортског центра Фудбалског савеза Србије у Старој Пазови одржана је едукација са провером знања под називом „Примена старатељства у центрима за социјални рад – улога, обавезе и одговорности водитеља случаја и правника“. Аутори и реализатори обуке су Драган Вулевић, Владан Јовановић и Вукота Влаховић. Едукација је акредитована од стране Коморе социјалне заштите, а присутни стручни радници су у својству учесника остварили 15 бодова.

Учесници обуке

Полазници обуке су били стручни радници из Инђије, Ирига, Пећинаца, Сремске Митровице, Руме, Шида, Опова, Панчева и Старе Пазове. Међу активним учесницима обуке била је и директорка Коморе социјалне заштите Сандра Перић. Едукацију је похађало 30 лица. Обуци је присуствовала директорка Центра за социјални рад општине Стара Пазова Рада Жугић као домаћин скупа. Водитеље и учеснике програма поздравио је начелник одељења за друштвене делатности Општине Стара Пазова Жељко Шолаја.

Програм обуке

У оквиру тродневног програма обуке представљене су теме значајне за практичан рад стручњака органа старатељства у примени старатељске заштите. Првог дана је дат кратак теоријски и историјски осврт на институт старатељства и обрађен је појам привременог старатеља. Другог дана су представљене странке у поступку, месна надлежност и покретање поступка стављања лица под старатељство. Значајна тема обуке се односила на рад стручног тима у поступку примене старатељске заштите у погледу процене породично-правног статуса и потреба детета, одраслог и старијег лица и процене потенцијалног старатеља, уз разматрање значаја и начина увођења старатеља у дужност.

Утврђивање и попис имовине штићеника биле су неке од тема трећег дана обуке. Посебно предавање односило се на доношење решења о привременом старатељу, привременог закључка (решења) о обезбеђењу смештаја и усменог решења. Такође, обрађене су теме које се тичу обезбеђивања накнаде оправданих трошкова и награде старатељу и подношења старатељског извештаја.

Технике рада су укључиле презентације и практичне вежбе у којима су полазници узели активно учешће. Програм обуке је посебно прилагођен специфичним потребама и динамиком групе полазника.

Евалуација обуке

            Едукација са провером знања је окончана завршним испитом и попуњавањем евалуационог упитника од стране учесника. Обука је била успешна утолико што су сви стручни радници добили одговоре на конкретна питања и дилеме са којима су се сусретали у свакодневном раду и проширили знања потребна за примену старатељске заштите у центрима за социјални рад.