• Обука Црвеног крста Војводине
  • Обука Црвеног крста Војводине
  • Обука Црвеног крста Војводине

ОСНОВНА ОБУКА ЗА ДЕЛОВАЊЕ У НЕСРЕЋАМА

posted in: Вести | 0

Обука Црвеног крста Војводине

Дана 15.11.2018. године у дому Црвеног крста (ЦК) који се налази на Вршачким бреговима одржана је тродневна основна обука јединици за деловање у несрећама у организацији Црвеног крста Војводине.

У циљу организовања јединице за деловање у несрећама обуку је похађало шест волонтера Црвеног крста Стара Пазова: социјални радник, економиста и четири ученика Гимназије „Бранко Радичевић“.

Обуку која је обухватала теоријско-практични садржај водила је координаторка Јелена Милић из ЦК Војводине заједно са обученим инструкторима Вањом Билић и Николом Драганић из ЦК Рума, Димитријем Коњовић из ЦК Војводине и Белом Шаму из ЦК Кикинда. Инструктори су уједно и чланови неких од националних тимова:

  • Тим за теренску процену потреба угрожених и координацију спровођења операције одговора на несреће;
  • Тим за спасавање, евакуацију и збрињавање у случају поплава;
  • Тим за спасавање, евакуацију и збрињавање у екстремним зимским условима и
  • Мобилни технички тим оспособљен за рад са свом техничком опремом, снабдевање водом и постављање привременог смештаја.

У току предавања детаљно су појашњени и јасно дефинисани термини (несрећа, природна катастрофа, ванредна ситуација, ризик) како би се разумели циљеви, задаци и области у којима делује Организација Црвеног крста као помажућа организација државним органима приликом деловања у ванредним ситуацијама. Ради делотворног спровођења задатка односно пружање услуге представљене су улоге и функције сваког члана ЦК у складу са којима чланови добијају задатке и упутства од својих вођа тимова, координатора или секретара ЦК.

Неизоставни део предавања се односио на значај комуникације, тј. размене информација. Овом облашћу је обухваћена не/вербална комуникација, сигнална комуникација, као и коришћење напредне технологије (друштвене мреже, сателитски телефон). У сваком раду или организацији важни су јасна комуникација, активно слушање, тимски рад и сарадња, а нарочито у случајевима несреће и ванредних околности када постоје многи ризици и елементи угрожавајући по живот. Због тога треба знати своје капацитете и могућности, те се не излагати ризику и прекомерном раду како не би довели до угрожавања других чланова тима и људи који су погођени несрећом. Неколико пута је напоменуто да је управо због личне сигурности и безбедности других учесника важно пратити дата упутства и извршавати само поверене задатке.

Укратко су приказане основе Минимума сфере стандард којима су приказани основни услови и стандарди пружања помоћи угроженима приликом деловања у несрећама.

Кроз практичан рад приказано је ефикасно помагање угроженима у несрећи, као и евакуација и збрињавање. Конкретно је пружена обука у преношењу повређених уз помоћ помагала (носила, столица), брзом преносу пакета и организацији магацина, подизању шатора (алпина) и формирању пролазног прихватилишта и прихватног смештаја.

Учесници имају позитивна искуства са обуке, што се приметило и кроз њихово активно ангажовање и учествовање у радионицама обуке. Вештине које су стечене током обуке учесницима могу бити од значаја и у свакодневним приликама.

Учесницима који су положили тест провере знања стеченог током обуке од стране ЦК ће бити уручен сертификат, након чега би у складу са интересовањима, афинитетима и вољи појединаца могли наставити даље усавршавање и напредовање кроз похађање других обука деловања у несрећама.

 

Аутор текста

Јелена Ондрик

Обука Црвеног крста Војводине Обука Црвеног крста Војводине Обука Црвеног крста Војводине Обука Црвеног крста Војводине Обука Црвеног крста Војводине