• Едукација и округли сто

ОБУКА О УТИЦАЈУ ДИГИТАЛНИХ ТЕХНОЛОГИЈА НА РАЗВОЈ ДЕЦЕ И ЗНАЧАЈУ МЕЂУСЕКТОРСКЕ САРАДЊЕ У ПРЕВЕНЦИЈИ ЗАВИСНОСТИ ОД ИНТЕРНЕТА

posted in: Вести | 0

Едукација и округли сто

Дана 23.11.2018. године у просторијама Клуба за одрасла и старија лица у Старој Пазови одржана је едукација без провере знања под називом „Зависност од интернета и утицај дигиталних технологија на развој, емоције и понашање деце“. Као интегрални део обуке стручних радника о феномену зависности од интернета, дана 30.11.2018. године организован је и округли сто о значају међусекторске сарадње у превенцији зависности од интернета. Аутори и реализатори обуке су Гордана Јованчевић и Ивана Савић, стручне раднице Центра за социјални рад општине Стара Пазова. Скупови су пријављени Комори социјалне заштите и стручним радницима обезбеђују 5 активних и 5 пасивних бодова у процесу релиценцирања.

На обуци су обрађене теме које се односе на феномен, специфичности, индикаторе и факторе ризика зависности од интернета. Значајна тема односила се на утицај информационо-комуникационих технологија на развој можданих структура деце. Разматране су и последице зависности од интернета. Од техника рада коришћени су предавање, рад у малим групама и дискусија.

На округлом столу је представљен модел међусекторске сарадње у превенцији зависности од интернета у општини Стара Пазова. Представница Црвеног крста Бранка Пантелић је учесницима изложила фазе у изради Протокола о сарадњи. Професорка Техничке школе Зорица Кешељ је приказала резултате истраживања о зависности од интернета на популацији ученика средњих и основних школа. Посебно предавање се односило на третман и превенцију зависности од интернета. Стручни радници су активно учествовали кроз појединачна излагања – приказ примера из праксе и дискусију.

Обуку су похађали стручни радници центара за социјални рад општине Стара Пазова, Сремске Митровице и Шида. Међу присутнима су биле и представнице Покрајинског завода за социјалну заштиту Снежана Ђорић и Татјана Лазор-Обрадовић.

Евалуација едукације од стране учесника показала је висок степен задовољства садржајем обуке, радном атомсфером и условима рада. Тема едукације је препозната као веома значајна за стручне раднике.

Протокол о сарадњи на превенцији зависности од интернета

У јуну месецу 2018. године на иницијативу Црвеног крста Стара Пазова потписан је Протокол о сарадњи на превенцији зависности од интернета код деце и младих на територији општине Стара Пазова у циљу реализације системских активности дефинисаних пројектом „Одабери мудро – одмери паметно“. Потписници Протокола су Црвени крст, васпитно-образовне установе, Дом здравља, Центар за социјални рад, Канцеларија за младе и локална самоуправа. Заједнички интерес потписника Протокола односи се на информисање и развој васпитно-образовног рада са децом и младима. Циљеви ових активности су превенција зависности од интернета, квалитетније коришћење слободног времена и учење позитивних друштвених вредности.

Стручни скупови о зависности од интернета у организацији Центра за социјални рад представљају део активности предвиђених Протоколом о сарадњи. Сама едукација је допринела проширивању знања о зависности од интернета и утицају дигиталних технологија на развој, емоције и понашање деце. Такође, обезбедила је оспособљавање стручњака да у непосредном раду са децом и родитељима исте информишу о ризицима по психо-физичко здравље у околностима прекомерне употребе интернета.

Едукација и округли сто Едукација и округли сто Едукација и округли сто Едукација и округли сто Едукација и округли сто Едукација и округли сто Едукација и округли сто Едукација и округли сто