Јавна расправа о нацрту Закона о заштити лица са менталним сметњама, корисника услуга смештаја у установама социјалне заштите

posted in: Вести | 0

 

У Геронтолошком центру у Новом Саду, у организацији Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Организације за европску безбедност и сарадњу – Мисија у Србији,  у среду 03.04.2019. године,одржана је  јавна расправа о  Нацрту Закона о заштити права лица са менталним сметњама, корисника услуга смештаја у социјалној заштити.

Јавну расправу су водили Драган Вулевић, посебни саветник у Министарству  за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Наташа Новаковић, правни саветник и руководилац програма за људска права и кривично правни систем у Мисији ОЕБС-а у Србији и Владан Јовановић, независни eксперт за област социјалне и породичноправне заштите, члан радне групе за израду нацрта закона о заштити лица са менталним сметњама , корисника услуге смештаја у установама социјалне заштите.

Јавној расправи присуствовале су и представнице  Центра за социјални рад општине Стара Пазова: Дајана Костић дипломирани социјални радник, руководилац службе за одрасле и старе и Злата Бјелић дипломирани правник, руководилац правне службе.

Представнице нашег Центра, активно су учествовале у јавној расправи указујући на неопходност уједначавања праксе за подручје целе Србије кроз јасно дефинисане, јединствене и једноставне процедуре у поступању, на потребу  повезивања свих система у заштити лица са менталним сметњама,( социјална заштита, здравство, правосуђе..), потребу да се обезбеде неопходна финансијска средства за примену и спровођење законом предвиђених послова,  као и да  је неопходно да по овом  закону буду јасно дефинисане надлежности Центара за социјални рад.

вест сачинила, Дајана Костић