Усвојење детета

posted in: Вести | 0

Усвојење детета Усвојење детета, клик за све вести

 

У Центру за социјални рад општине Стара Пазова, 07.06. 2017 године спроведен је свечани чин усвојења детета, међународног карактера. Свечани чин усвојења детета је протекао у аутархичном кругу малог броја присутних, због чина који је иначе сам по себи интиман. Истом су присуствовали директорка Центра за социјални рад Рада Жугић која је будућим родитељима пожелела успешно родитељство уз нагласак да је бити родитељ велика радост и одговорност. Честиткама будућим родитељима су се придружили и стручни тим Центра који је био ангажован на случају, стручни радници и правник, а свечаном чину усвојења су присуствовали и преводиоци, будући да су усвојитељи инострани држављани.

Родитељски однос се не мора увек заснивати на биолошкој вези већ може настати на основу правног акта-акта о усвојењу. Тако се заснива сроднички однос између детета и лица која га усвајају.

Усвојење је најпотпунији и најефикаснији облик заштите деце без родитељског старања. Усвојењем се детету обезбеђује развој у породици у којој усвојиоци преузимају улогу родитеља и врше сва права и дужности која чине садржину родитељског права. Усвојиоци могу бити супружници, ванбрачни партнери и ретко појединци, уз дозволу Министарства.

Усвојење детета је дуготрајан процес. Да би неко усвојио дете неопходна је следећа документација: писани захтев, извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних, уверење о држављанству, уверење о пословној способности, уверење да лице није под истрагом, уверење да лице није осуђивано, уверење о имовном стању, уверење о приходима, лекарско уверење, доказ да лице није лишено родитељског права.

Данас, у Центру за социјални рад општине Стара Пазова није мали број парова који желе да усвоје дете. Центар има 6 потенцијалних парова који желе да усвоје дете, а за 3 породице је у текућој години извршена процена потенцијалног усвојења од стране стручног тима Центра за социјални рад.

Док се неки појединци цео живот понашају као деца, неко чека децу цео живот. Да ли је родитељ само онај ко створи и роди дете? Или бити родитељ значи одгајати дете, хранити га, старати се о њему, пружати му безусловну љубав?

 

Усвојење детета