други радни састанак групе за унапређење друштвених делатности

ДРУГИ САСТАНАК РАДНЕ ГРУПЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ

posted in: Вести | 0

Израда Стратегије одрживог развоја општине Стара Пазова за период 2021-2031. године

У уторак, 12. марта 2019. године, у просторијама Општине Стара Пазова одржан је други радни састанак групе за унапређење друштвених делатности ангажоване за израду Стратегије одрживог развоја општине Стара Пазова за период 2021-2031. године. Састанку су присуствовали представници локалне самоуправе и локалних институција и организација.

У оквиру радног састанка члановима групе је представљен нацрт SWOT анализе у сферама унапређења здравствене и социјалне заштите, система образовања, културе, спорта и рекреације, система безбедности, омладинске политике и механизама за подршку цивилном сектору. Анализа је омогућила приказ снага, слабости, шанси и претњи у свакој од наведених области друштвених делатности.

У области унапређења социјалне заштите препознат је значај сарадње Центра за социјални рад са локалним институцијама и организацијама у пружању подршке остваривању права и обезбеђивању услуга корисницима. Развијене локалне услуге и искуство у изради и имплементацији пројеката у области социјалне заштите представљају једну од најзначајнијих снага овог система. Такође, истакнут је значај постојања искусног и стручног кадра којем је обезбеђено континуирано стручно усавршавање кроз похађање едукација и присуствовање стручним скуповима у области социјалне заштите. Као главне слабости система социјалне заштите у општини Стара Пазова препознати су недостатак центра за пружање локалних услуга, прихватилишта за ургентни смештај корисника и дневног боравка за одрасле особе са инвалидитетом.

У својству члана радне групе за израду Стратегије одрживог развоја за област социјалне заштите састанку је присуствовала директорка Центра за социјални рад општине Стара Пазова Рада Жугић.