• Stručni skup sa međunarodnim učešćem
  • Stručni skup sa međunarodnim učešćem

ХХХIV СИМПОЗИЈУМ БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ

posted in: Вести | 0

Стручни скуп са међународним учешћем

У петак, 5. октобра 2018. године, директорка и стручни радници Центра за социјални рад општине Стара Пазова присуствовали су ХХХIV Симпозијуму болести зависности са међународним учешћем у Краљеву. Организатор Симпозијума је Заједница клубова лечених алкохоличара Србије, уз подршку Министарства здравља Републике Србије, Српског лекарског друштва – Секције за болести зависности, Коморе социјалне заштите и Града Краљева. Стручни скуп је акредитован за стручне раднике социјалне заштите.

Излагачи на скупу су били Ивица Младеновић који је представио тему „Произвођење терапијске стварности“, Снежана Алчаз која је говорила о покушају враћања себи и другима („велико представљање“), Даница Бошковић Ђукић са темом „Терапијска група на путу ка стварности“, Александар Вујошевић који је обрадио тему укључености терапеута у терапијски процес, Ана Чекеревац и Наталија Перишић које су говориле о социјалној политици у превенцији менталног здравља и болести зависности, Снежана Светозаревић са темом „Заробљени у плинској светлости“ и Синиша Брлас који је говорио о комуникацији у третману овисника. Присутнима су представене и студије „Профил леченог алкохоличара у болници Вита“ (аутори: Милан Влаисављевић, Оливера Лозанац, Душан Васић, Јелена Јовичић и Стеван Квац), „Корисници психоактивних супстанци као извршиоци кривичних дела – социодемографске карактеристике“ (аутор: Мирјана Варагић), „Гранична структура личности и алкохолизам – приказ случаја“ (аутор: Саша Димић) и„Системска индивидуална терапија у третману алкохолне зависности – приказ случаја“ (аутори: Маја Милојевић Ристовић и Борјана Савић), као и теме „Гешталт терапија у третману болести зависности – повратак себи и другима кроз постизање full контакта са средином и властитом потребом“ (аутори: Силвела Божовић и Марија Петровић) и „Поремећај употребе алкохола и менопауза“ (аутор: Јелена Милић).

 

У оквиру Симпозијума одржан је округли сто на тему „Болести зависности – Камен спотицања за породицу“ у организацији Коморе социјалне заштите, у оквиру којег је излагање имала Весна Трбовић, стручни радник Центра за социјални рад општине Стара Пазова. Тема презентације односила се на изазове у раду са породицама чији чланови злоупотребљавају алкохол и ПАС. У оквиру излагања ауторка је говорила о утицају зависности на релације, улоге, границе, комуникацију, емоције и повезаност унутар породице, о личним, породичним и друштвеним снагама које су основ за промену и њено одржавање, о утицају алкохолизма на обављање родитељске улоге и задовољавање потреба деце, о повлачењу, изолацији, аутодеструктивном, агресивном или асоцијалном понашању деце као последици прилагођавања на нефункционалне обрасце понашања родитеља и улози Центра за социјални рад у раду са породицама у којима постоји болест зависности.

 

На округлом столу представљена је тема „Изазови у раду са децом на хранитељству чији родитељи злоупотребљавају ПАС“ (аутори: мр Споменка Савић, Мирјана Стефановић, Веселинка Јовић и Надица Савић) у оквиру које су приказани резултати истраживања спроведеног у Центру за социјални рад у Нишу. Разматрајући разлику у смештају деце у сродничке и несродничке хранитељске породице аутори су истакли предности смештаја деце у сродничке породице због могућности останка у породици након пунолетства и емотивнијих породичних односа, уз потребу за радом са сродницима на подизању васпитних капацитета у циљу превенције појаве зависности. У породицама у којима је присутан алкохолизам родитеља приметан је низак ниво самопоштовања и самопоуздања деце, а код деце на смештају уочавају се промене у понашању и емоционалном развоју. Као примери добре праксе у превазилажењу ових тешкоћа наводе се социо-едукативне радионице са децом, организовање такмичења и др.

 

Др Марта Сјеничић изложила је тему „Проблеми у породици и социјална подршка код особа са синдромом алкохолизма у Србији“ (аутори: др Марта Сјаничић, мр Драган Миљуш и доц др Зоран Весић). Ауторке Данијела Милинков и Мирјана Трнинић говориле су о изазовима у раду са породицама чији члан/ови злоупотребљавају алкохол“ и представили истраживање реализовано у Центру за социјални рад у Новом Саду. О насиљу у породици чији члан/ови злоупотребљавају алкохол говорила је Владислава Матовић Крстић из Центра за социјални рад у Сремској Митровици.

 

Потенцијале виброакустике у психотерапијској пракси лечења болести зависности у превентивне сврхе, за препрему пацијента за лечење или ради одржавања апстиненције након лечења представила је ауторка Славица Дејковић. У оквиру виброакустичне терапије, кроз коришћење комбинације ниске фреквенције збучне вибрације, слушања музике и терапеутске интеракције, остварује се увид у емотивне, когнитивне и социјалне проблеме пацијента и његове телесне функције и сензације, чиме се остварује холистички приступ.

 

Стручни скуп је окончан завршном сесијом и порукама учесника сесије.

 

Симпозијуму у Краљеву су присуствовале директорка Центра за социјални рад општине Стара Пазова Рада Жугић и стручне раднице Весна Трбовић, Ружица Таушановић, Мара Градић, Весна Ђорђевић и Сања Крстић.

 

Stručni skup sa međunarodnim učešćem Stručni skup sa međunarodnim učešćemStručni skup sa međunarodnim učešćem