• Организација за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС)
  • Организација за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС)

ИНСТРУКТАЖА О КОРИШЋЕЊУ ПРОГРАМА ЗА ИЗВЕШТАВАЊЕ

posted in: Вести | 0

У понедељак, 04. марта 2019. године, у просторијама Покрајинског завода за социјалну заштиту у Новом Саду одржана је инструктажа о коришћењу програма „АУРОРА“ за извештавање о насиљу у породици. Обука је организована од стране Покрајинског завода за социјалну заштиту, а намењена је стручним радницима који раде на пословима извештавања у центрима за социјални рад на територији АП Војводине.

У оквиру састанка учеснике је поздравила директорка Покрајинског завода за социјалну заштиту Татијана Грнчарски, а стручне сараднице Марина Вукотић и Александра Раичевић, уз подршку представника компаније „2D SOFT“ који је учествовао у креирању електронског програма, представиле су програм за прикупљање и обраду података „АУРОРА“ који ће бити коришћен за евидентирање случајева насиља у породици и партнерским односима у складу са налогом Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Применом електронског програма „АУРОРА“ очекује се унапређење прикупљања и обраде података и подизање нивоа поузданости добијених података у систему социјалне заштите. Извештавање у новом програму започеће половином марта 2019. године. Програм „АУРОРА“ биће коришћен и за извештавање о годишњем раду свих центара за социјални рад.

Инструктажи о коришћењу програма за извештавање о насиљу у породици присуствовале су стручне раднице Центра за социјални рад општине Стара Пазова – Радмила Стојановић, руководилац Интерног тима за заштиту од насиља у породици и Тамара Ђорђевић, социолог.

инструктажа о коришћењу програма „АУРОРА“

инструктажа о коришћењу програма „АУРОРА“ инструктажа о коришћењу програма „АУРОРА“ инструктажа о коришћењу програма „АУРОРА“